Fråga oss här!
Vi erbjuder

MT 2014-10-24

Det kanske är så som DL uttrycker att inget tyder på övernaturliga inslag i evolutionen, men Darwinism kan inte förklara makroevolutionen, och än mindre livets uppkomst. DL må ha sin egensnickrade bild av vad som menas med tro på en aktivt agerande gud, men det är inget man slänger in som förklaring därhelst det passar. Att endast tillåta förklaringar med av oss kända och studerbara fenomen är i sig materialistisk filosofi och inte vetenskap.