Fråga oss här!
Vi erbjuder

Forskarn 2014-09-26

Religion och naturvetenskap skall aldrig blandas ihop och gå in på varandras domäner. Naturvetenskapen skall hålla sig till sånt som går att leda i bevis med vetenskaplig metodik. Till detta hör då inte att tex motbevisa Guds existens. Religionens uppgift är att uppfylla människans behov av en större mening och skall därför inte hålla på med frågor av typen planeternas ordning eller arternas uppkomst. Att ersätta en religiös livsåskådning med endast naturvetenskap blir för många traumatiskt torftigt. Att avfärda naturvetenskapen med trosuppfattningar är förnekelse av fakta. Dessbättre behöver dock inte religiositet utesluta att man uppskattar vetenskapens rön och bevis. Alltså kan man vara en troende naturvetare så länge man håller isär de båda och det går alldeles utmärkt anser jag.