Fråga oss här!
Vi erbjuder

Duellen: Kan man som naturvetare tro på en gud?

För fysikern och prästen Sara Blom finns det ingen motsättning mellan naturvetenskap och en kristen tro. Professorn i neurovetenskap är mer skeptisk och menar att en aktivt agerande gud inte är förenlig med naturvetenskap.

Publicerad: Uppdaterad:

Ja

Sara Blom, disputerad fysiker och präst i Svenska kyrkan

 

1. Hur förklarar du arternas uppkomst?

Evolutionsteorin är den bästa förklaring vi har till arternas uppkomst.

2. Kan man vara religiös och samtidigt acceptera evolutionen?

Ja, absolut. Det är en väldigt vanlig hållning bland kristna att bejaka naturvetenskapen. Man kan tro på Gud som skapare och samtidigt tro att naturvetenskapen väl beskriver det vi vet om skapelsen. Att till exempel svara på frågan "Vad är en människa?" görs bäst med en mångfald av perspektiv, av vilka biologi är ett och livsåskådning/tro ett annat.

3. Är det möjligt att tro på en diffus/personlig gud?

Jag tycker inte att en personlig Gud innebär en diffus Gud. Jesus är oerhört radikal i sin kallelse, och jag utmanas i min vardag att leva ett utgivande och kärleksfullt liv. Synen på kristen tro förenklas ibland till en uppsättning utsagor att pricka av, och att dessa utsagor är utmanande för intellektet. Den förenklingen fångar dåligt vad kristen tro är. Jag har hittills inte någonsin upplevt att det finns något annat val för min tro än det som jag uppfattar som intellektuellt hederligt.

4. Ditt starkaste skäl till din uppfattning?

Det finns ingen grundläggande motsättning mellan naturvetenskap och en kristen tro. Man måste inte välja. Både som individer och som mänsklighet använder vi många olika, kompletterande, perspektiv för att förstå och orientera oss i världen, och bilda mening och sammanhang. Livsåskådning, för mig en kristen tro, är ett av dessa perspektiv. Naturvetenskapen ett annat, liksom konst, kultur med mer.

 

NJA

Dan Larhammar, professor vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Han är verksam i föreningen Vetenskap och Folkbildning och har neuro-teologi som specialintresse.

 

1. Hur förklarar du arternas uppkomst?

Evolutionen.

2. Kan man vara religiös och samtidigt acceptera evolutionen?

Ja, om man accepterar att de religiösa väsen som man tror på inte hade något med evolutionen att göra. Det finns inget som tyder på några övernaturliga inslag i evolutionen. Biologer är de naturvetare som är minst gudstroende.

3. Är det möjligt att tro på en diffus/personlig gud?

Ja, trenden inom särskilt kristenheten har varit att göra guden alltmer diffus. När den väl blivit så diffus att den är totalt intetsägande (som K G Hammars "gud är en relation") så kan nog tron på en sådan gud vara förenlig med fullständig acceptans av en naturvetenskaplig världsbild. Frågan är bara vad det skulle finnas för anledning att tro på en sådan gud, den tillför ju inget.

4. Ditt starkaste skäl till din uppfattning?

Den naturvetare som tror på en aktiv agerande gud skulle förstås ha svårt att utöva sitt naturvetenskapliga yrke. Den personen skulle när som helst kunna säga att här och där eller nu och då inträffade ett gudomligt mirakel och sådana tolkningar skulle omedelbart omintetgöra trovärdigheten i yrkesutövandet. Den som är naturvetare i sin yrkesroll men tror på en aktivt agerande gud under övrig tid bedrar sig själv - både på jobbet och på fritiden fast på olika sätt.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Martin B 2014-10-30

Jag har svårt att förstå hur en vuxen människa kan tycka att den gud som beskrivs i Bibeln är något att ta på allvar. Men det finns ju något som heter kognitiv dissonans… Hur man kan tycka universum/världen är perfekt som Max utrycker det begriper jag inte heller. Det finns ju en massa tvivelaktiga ”designer”, exempelvis en sån sak som att man som människa kan bita sig själv i kinden när man äter, men så klart också jordbävningar, cancer, barn som far illa och asteroider som krockar med Jorden emellanåt (i ett kosmiskt tidsperspektiv). Ulrika tar upp ”fri vilja” som vore den något kristallklart och definierat. En person som uppfostras religiöst har större chans att vara religiös när denne är vuxen. Hur fri är viljan då?

MT 2014-10-24

Det kanske är så som DL uttrycker att inget tyder på övernaturliga inslag i evolutionen, men Darwinism kan inte förklara makroevolutionen, och än mindre livets uppkomst. DL må ha sin egensnickrade bild av vad som menas med tro på en aktivt agerande gud, men det är inget man slänger in som förklaring därhelst det passar. Att endast tillåta förklaringar med av oss kända och studerbara fenomen är i sig materialistisk filosofi och inte vetenskap.

Pomologen 2014-09-30

Det är nog bättre om SB får frågor om fysik och Svenska kyrkan och DL om biologi.

Max 2014-09-30

Djupare man går i sin forskning och tydligare man kan inte undvika och acceptera att det måste finns en intelligent skapelse (Gud), som har gjort allting så perfekt. Vi ska aldrig gå ens nära till Hans vetande. Bara uppriktiga forskare med en open mind kan se det. Vad synd om folk som D Larhammar..

Johan 2014-09-29

Äsch, finns ingen anledning att elda upp sig för att Larhammar har en så begränsad världsbild. Det är inte mycket nytt under solen i den här debatten. Jag har inga som helst problem med att acceptera att rationellt tänkande verkar vara ett finfint förhållningssätt till verkligheten och jag bedriver min toppforskning inom naturvetenskap med en stenhård logik (hoppas jag) samtidigt som jag i mitt liv förnimmer så mycket mer än bara det naturvetenskapliga. Och mina VR-, ERC-, och alla andra anslag som man tvingas bolla med för att hålla igång det hela, de tänker jag fortsatt glatt använda i det rationellas tjänst. Hur jag upplever världen mer privat behöver inte Larhammar eller någon annan bekymra sig över. Slutligen, när jag lyssnade på KG Hammar som ung så tyckte även jag att han var mest flummig, men nu har jag mer tid att stanna upp och jag tycker han låter rejält genomtänkt, karln!

Ulrika 2014-09-29

Gud gav oss alla en fri vilja och därför kan jag inte klandra Dan L. för det han tycker även om jag inte delar hans åsikt. Jag brukar säga att det var en religös upplevelse när jag läste cellbiologi och biokemi. Jag ser det som föga troligt att t.ex. allt det som ske i en cell skulle kommit till genom slumpen. Att det finns en skapelses Gud bakom livet verkar betydligt mera sannolikt som jag ser det. Jag har aldrig sett något bevis på att cellen uppstod av en slump, men det kanske nån tycker det finns. Jag tror i alla fall på skapelsens Gud (trots eller tack vare alla mina högskolepoäng i biologi får du tolka själv). Tycker synd om Dan L som inte verkar varit med om något helande under. För hade han varit det tror jag inte han hade skrivit som han gjorde under punkt 4.

Forskarn 2014-09-26

Religion och naturvetenskap skall aldrig blandas ihop och gå in på varandras domäner. Naturvetenskapen skall hålla sig till sånt som går att leda i bevis med vetenskaplig metodik. Till detta hör då inte att tex motbevisa Guds existens. Religionens uppgift är att uppfylla människans behov av en större mening och skall därför inte hålla på med frågor av typen planeternas ordning eller arternas uppkomst. Att ersätta en religiös livsåskådning med endast naturvetenskap blir för många traumatiskt torftigt. Att avfärda naturvetenskapen med trosuppfattningar är förnekelse av fakta. Dessbättre behöver dock inte religiositet utesluta att man uppskattar vetenskapens rön och bevis. Alltså kan man vara en troende naturvetare så länge man håller isär de båda och det går alldeles utmärkt anser jag.

Jakob 2014-09-26

Jag blir upprörd. "Den personen skulle när som helst kunna säga att här och där eller nu och då inträffade ett gudomligt mirakel och sådana tolkningar skulle omedelbart omintetgöra trovärdigheten i yrkesutövandet." Jaha? Och dina argument för detta? Eller ska jag bara lita på professorstiteln och inte ifrågasätta? Ja, jag är troende. Jag är det (bland annat) därför att min intellektuella hederlighet inte tillåter mig något annat. Ja, jag tror att Gud kan ingripa aktivt i världen. Jag tror faktiskt att naturlagarna finns just för att Gud aktivt upprätthåller dem i egenskaps av universums skapare. Och det omintetgör omedelbart trovärdigheten i mitt yrkesutövande? Så synd, det visste jag inte. Men jag ska omedelbart meddela Vetenskapsrådet och European Research Council om detta så att de kan dra in mina forskningsanslag.

Sylvan 2014-09-26

Naturvetenskapens mål är att ge oss samma svar på livets gåtor oavsett var på jorden vi kommer ifrån. Religionens ursprungliga mål var, oavsett samfund och trosinriktning, att ge oss regler för en lokalt fungerande samhällsbildning. Religionen är för mig en konstruktion. Helt oförenlig med naturvetenskap.

Från en troende kristen yrkesverksam biolog 2014-09-25

Jag blir ledsen när jag läser Dans idiotförklaring av kristnas intelligens och yrkesprofessionalitet. Han verkar inte förstått hur tron på en verksam Gud fungerar i praktiken.

Ulf B. 2014-09-25

Instämmer med Larhammar!
Kommentera