Fråga oss här!
Vi erbjuder

Skogsägare 2014-11-14

I norra delarna av landet där vi har mycket vandringsälg, uppkommer i första hand skador längs de älvdalar där vandringen sker. Självklart väljer älgen att äta tall här då allt annat bete röjts bort och bara tall finns att tillgå (monokultur). En privat markägare utanför Lycksele har satsat på att skapa viltfoder (rönn, björk m m) på sina marker och har nästan inga älgskador på tall. Mer lövfoder och ev utfodring (ensilage), så kan vi också ha en stark älgstam.