Fråga oss här!
Vi erbjuder

Peter Lohmander 2014-11-13

Jag har räknat ut den optimala älgstammen med hänsyn till värdet av jakten, trafikolyckor samt skogsskador. Jag kom fram till att den optimala älgstammen i medeltal i Sverige ligger på ca 6 älgar per tusen hektar i vinterstam. Det är viktigt att vara medveten om att nu levande älgar påverkar trafikolyckor just nu samt minskade värden av avverkningar flera decennier senare. Därför blir faktiskt trafikolyckorna en förhållandevis mer ekonomiskt betydelsefull post än skogsskadorna när den optimala älgstammen ska bestämmas. I denna artikel kan man läsa mer om detta: Lohmander, P., Hur många älgar har vi råd med?, Vi Skogsägare, Debatt, Nr 1, 2011 Den som är intresserad av mer information i dessa frågor kan läsa mer om bakgrunden och anknytande saker via min hemsida lohmander.com