Fråga oss här!
Vi erbjuder

Fredrik Widemo 2014-11-13

Precis som Bengt påpekar kommer den ekonomiska kalkylen självfallet att påverkas starkt av vald ränta, men även av virkespriset i framtiden och jaktvärdet idag och i framtiden. Det finnas inga vetenskapliga undersökningar som visat på negativa effekter av en älgstam runt 10 älgar per 1000 ha, men däremot flera som visat på positiva effekter vi de tätheterna. Vilka ligger över ett svenskt medel idag och förvaltningsplanernas mål.