Frågor & svar
Vi erbjuder

Duellen: Bör vi av hälsoskäl äta mindre rött kött?

Rött kött har pekats ut som en källa till ökad cancerrisk. Max 500 gram per vecka bör vi äta, enligt Livsmedelsverket. Forskare på SLU menar att det behövs mer forskning för att få ett tydligt besked om riskerna, till exempel hur olika djurslag och charkvaror påverkar.

Publicerad: Uppdaterad:

NJA

Jana Pickova, professor i livsmedelsvetenskap vid SLU

– Vi saknar tillräckligt med underlag för ett absolut svar. Bakgrund om kött och dess effekter på colorectal cancer (CRC) saknas till vissa delar, särskilt olika djurslag och olikheter mellan kött från fisk, idisslare och andra landlevande djur.

1. Hur säkert är sambandet mellan konsumtion av rött kött och cancer?

Det finns ett samband mellan rött kött och tarmcancer (CRC) enligt de metastudier som gjorts, förmodligen spelar det roll att man inte har renodlat begreppet rött kött.

2. Vad i köttet skulle i så fall orsaka cancer?

Hemjärn i myoglobin , Fe3+ , är en faktor, stekmutagener och till exempel NO-föreningar i korv är några andra.

3. Bör vi helt avstå att äta kött från nöt, får och gris?

Nej, järnet är i en biologiskt lättillgänglig form, proteinerna är nödvändiga och peptiderna har positiva effekter på hälsa. Peptider verkar dessutom som antioxidanter, det finns också nyttiga fettsyror i mycket kött (enkel och fleromättade).

Problemet är ofta att de grupper av befolkningen som är i riskgruppen och som överkonsumerar är riktmärket i rekommendationerna. De som är mycket lyhörda (unga kvinnor med fler) vill gärna göra bättre än rekommendationen och minska intaget eller helt utesluta kött. 

4. Är det någon skillnad i risk mellan processat kött, typ korv, och rent kött?

Ja. Dessutom vet man inte om kött från samma djur med olika mängd myoglobin har samma effekt. Ca2+ från mejeriprodukter motverkar intag av för mycket rött kött enligt många studier. Nitrit och oxidationsprodukter från rökning och saltning är negativa faktorer enligt många studier.

 

JA

Per Ola Darnerud, Toxikolog, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket

– Livsmedelsverkets råd, som i stora drag lutar sig på World Cancer Research Funds (WCRF) bedömning, är att inte äta mer än 500 gram rött kött och charkuteriprodukter per vecka, varav endast en mindre del bör vara chark.

1. Hur säkert är sambandet mellan konsumtion av rött kött och cancer?

Det finns beskrivet i många vetenskapliga artiklar och rapporter. I första hand är det uppkomst av cancer i tjocktarm och ändtarm, kolorektalcancer, som har studerats. WCRF kom redan2007 fram till att det finns övertygande bevis för ett samband mellan konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter, och uppkomst av kolorektalcancer. De aktuella studierna har sammanlagt omfattat cirka 2,8 miljoner deltagare.

2. Vad i köttet skulle i så fall orsaka cancer?

Uppkomsten av cancer kräver troligen flera olika faktorer som antingen samverkar eller verkar separat under de olika faserna i cancerutvecklingen. Man har kunnat identifiera flera möjliga faktorer, och bland de som tycks mest troliga är heterocykliska aminer, PAH och nitrit/nitrosaminer, men även fett, hemjärn, kolesterol, salt, proteiner, virus och bakterier. 

3. Bör vi helt avstå att äta kött från nöt, får och gris?

Nej, eftersom samband mellan köttkonsumtion och cancer observeras först vid en konsumtion som överstiger cirka 500 gram tillagat rött kött per vecka. Äter man mycket kött bör dock konsumtionen minska. 

4. Är det någon skillnad i risk mellan processat kött, typ korv, och rent kött?

Ja, processat kött har en större benägenhet att orsaka cancer, räknat per gram kött. Men svenskarna äter mer rött kött än charkuteriprodukter, och det är den totalt konsumerade mängden på lång sikt som är viktig. Orsaken till att charkuterivaror leder till fler cancerfall per viktenhet kan hänga samman med förekomst av nitrit och andra ämnen (som kan bildas vid till exempel rökning) i dessa produkter, men skulle även kunna förklaras med en högre andel salt och mättat fett.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

<a href="http://kranar.wordpress.com">Kranar</a> 2014-08-24

Troligen är det sant, men då tar jag det. Rött kött är det livets goda :)

Birgitta 2014-08-15

Svar nej. http://garytaubes.com/2012/03/science-pseudoscience-nutritional-epidemiology-and-meat/
Kommentera