Fråga oss här!
Vi erbjuder

Deltid ger konsekvenser för pensionen

En ny rapport från Saco visar att deltidsarbete kan ge stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd tjänsteman som går ner i tid med 25 procent kan gå miste om två tredjedelar av tjänstepensionen.

Publicerad: Uppdaterad:

För att informera landets arbetstagare om de negativa effekter som deltidsarbetet kan få på pensionen har Saco lanserat filmen "Deltidsfällan" ovan.

Hårdast slår deltidsarbetet mot tjänstemän i privat sektor. En privatanställd tjänsteman med en månadslön på 45 000 kronor som går ner i tid med 25 procent går miste om två tredjedelar av tjänstepensionen.

- Deltidsarbetet är förrädiskt eftersom det ofta får mycket större effekter på pensionen än vad som syns i lönekuvertet, säger Ossian Wennström, pensionsexpert på Saco och författare till rapporten "Föräldraledigheten och den framtida pensionen".

Läs Sacos rapport "Föräldraledigheten och den framtida pensionen".

Johanna Rösth

kommunikatör

Kommentarer

Ossian Wennström, Saco 2015-01-21

Helt klart kan den typ av brytpunktseffekter som tas upp i filmen få olyckliga effekter för pensionsintjänandet. Grundskälet till att en relativt begränsad lönesänkning kan få förhållandevis stora effekter på intjänandet till tjänstepensionen är att kollektivavtal om tjänstepension normalt är byggda för att täcka upp för det allmänna pensionssystemet som inte alls skyddar inkomster över taket på 7,5 inkomstbasbelopp. På grund av brister i det allmänna pensionssystemets ser alltså intjänandet till tjänstepension normalt mycket olika ut för inkomstdelar under respektive över taket. I det premiebestämda avtalet ITP1 (som filmen handlar om) avsätter arbetsgivaren oftast motsvarande 4,5 procent av lönen på inkomster under brytpunkten 7,5 IBB. När det gäller lön över 7,5 IBB avsätter arbetsgivaren däremot normalt motsvarande 30 procent av lönen. Man kan sammanfattningsvis säga att tjänstepensionen under tak har en kompletterade roll medan den över tak utgör hela (eller i vart fall en central del av) den framtida pensionen. De är självklart viktigt att känna till att de här effekterna kan uppstå, men samtidigt viktigt att understryka att brytpunktseffekter av det här slaget inte uppkommer i alla kollektivavtal. Parterna på kommunal sektor har exempelvis överenskommit om att pensionsavsättningarna inte ska påverkas så länge arbetstagaren är ledig enligt föräldraledighetslagen. Tack för din reaktion - En tydlig efterfrågan om bättre villkor underlättar vårt arbete med att utveckla avtal för framtiden.

Per H 2015-01-16

Jag tycker det är skandal att facket har accepterat så orättfärdiga regler för tjänstepension. Ständigt denna sjuka 40-timmarsnorm. Utbrändhet etc - dags att vakna SACO!
Kommentera