Fråga oss här!
Vi erbjuder

DUELLEN: Ska vi bygga hus i trä eller betong?

Byggande i trä börjar ta fart med bland annat höga hus på åtta våningar. Här ställer vi trä mot betong och jämför effekterna på miljö, klimat, komfort och kostnader. Professor i träbyggnadsteknik möter företrädare från betongindustrin.

Publicerad: Uppdaterad:

TRÄ

Erik Serrano, professor i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet och i byggnadsmekanik vid Lunds universitet.

 

1. Ditt bästa argument för att bygga i trä/betong?

Trä är det enda helt förnyelsebara byggmaterialet. Tillväxten i våra svenska skogar är större än den avverkning vi gör. Det tar några få minuter av tillväxt för att producera material nog för att bygga ett stort flervåningshus. Träets tekniska egenskaper gör det lämpat för industriellt byggande med hög grad av prefabricering – framtidens byggmetod.

2. Vilket material är bäst för klimatet?

Med trä går det att skapa CO2-neutrala bostäder (sett över hela byggnaden s livslängd, inklusive byggande, boende och återvinning) om vi har en stor andel trä i kombination med ett hållbart skogsbruk. Andra byggnadsmaterial ger en större klimatbelastning.

3. Husets trivsel, komfort och brandrisk med trä respektive betong?

De byggregler vi har är materialneutrala, detta innebär alltså att vi måste uppfylla samma krav oavsett materialval. Trä uppfattas av de allra flesta som ett vackert material om man exponerar det i bostäder eller i offentliga miljöer. Exponerade träytor ger goda akustiska egenskaper och träets förmåga att ta upp och avge fukt från och till luften gör att inomhusklimatet blir behagligare.

4. Vilket material vinner miljöracet?

Utan tvekan vinner trä.

5. Hur påverkas byggkostnaderna med respektive material?

Det största problemet idag är att det är ungefär lika dyrt att bygga med trä som det är att bygga med andra material. Våra byggkostnader är alltför höga. Idag går det att producera bostäder i trä till konkurrenskraftiga kostnader. Tyvärr är däremot kopplingen mellan kostnaderna och priserna för våra bostäder ibland väldig svag. För att få ner kostnaderna är det av största vikt att man i ett så tidigt skede som möjligt bestämmer sig för vilket byggsystem (och därmed material) man ska använda.

 

BETONG

Marie Bergman, kommunikationschef på Strängbetong
Ditt bästa argument för att bygga i betong?

Betong är ett naturmaterial som är formbart och hållbart. Hus i betong står kvar och är sig lika efter minst 100 år, se bara på Pantheon i Rom, snart 2000 år gammalt.

2. Vilket material är bäst för klimatet?

Det är lätt att bygga lufttäta hus i betong, en förutsättning för att uppnå Passivhus-standard. Dessutom kan betong lagra värme, därmed blir behovet av tillförd energi lägre. Betong tar under sin livstid upp koldioxid. De betonghus som finns i Sverige idag absorberar varje år 300 000 ton koldioxid.

3. Husets trivsel, komfort och brandrisk med trä respektive betong?

Inne i ett betonghus mår man bra eftersom det är tyst, dessutom är inomhustemperaturen jämn tack vare de termiska egenskaperna. Betong kan inte mögla och brinner inte. Vid brand blir oftast skadan begränsad och huset kan återställas.

4. Vilket material vinner miljöracet?

Betong vinner alltid i längden. Betonghus är relativt underhållsfria och energieffektiva. Betong kan återvinnas och återanvändas. Krossad betong kan användas igen; blandas i ny betong eller som fyllnadsmaterial vid vägbyggen. När betongen krossas tar den upp en större mängd koldioxid. Betong består bara av naturmaterial, mest sand och sten (80 %) och vatten, plus cement som är krossad kalksten.

5. Hur påverkas byggkostnaderna med respektive material?

Betong är hållfast och kan byggas med långa spännvidder. Det ger flexibilitet i utformningen av huset, men även låga kostnader för eventuella ombyggnader. Använder man också prefabricerad betong, kan färdigställandegraden vid fabrik vara hög. Därmed får man korta byggtider och kunden kan snabbare ta huset i bruk. Det sänker både kostnader och medför tidigare intäkter.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Mats 2016-01-25

Är betong ett rent naturmaterial? Varför krävs det då skyddshandskar och skyddsutrustning vid blandning av betong och arbete med betong? Mig veterligen innehåller betong krom, vilket är allergiframkallande...

RIAB 2014-01-10

Både spännande och tråkigt att ställa materialen mot varandra! Vi måste ifrågasätta dagens metoder och materialval för att minska vår totala miljöpåverkan. I framtidens byggande finns det plats för alla material, men vi bör använda dem smart: Trä till relativt enkla konstruktioner som bostäder (<40 våningar), lokaler och lättare belastad infrastruktur, betong för tung infrastruktur och hög fuktpåkänning, stål för extrema konstruktioner och för att stärka och förbinda de andra materialen. sammanlagt måste allt byggande använda material på ett mer optimerat sätt. världen vinner på människors samarbete och förmåga att se komplexa helheter. Även gällande byggande!>

SH 2014-01-10

Duellen är iofs trevlig men det blir ofta argument för respektive sida staplade mot varandra utan analys, fördjupning och jämförelse. Trä-mot-betong ovan är ett bra exempel på att båda sidors argument låter lika bra (i mitt tycke). Det blir då ingen riktig vinnare och helheten känns lite meningslös. Jag hade gärna sätt tillägget att för varje fråga försöka kora en "vinnare", duellen kan då sluta med att det blir t.ex. 2 - 3 till ena sidan. I övrigt tack för en trevlig tidining!

Lily Grey 2014-01-10

Något duellen inte tar upp är att betong tär på ändliga naturresurser. Sand och sten finns i begränsade mängder och MÅSTE skyddas. Den långsiktiga kostnaden för exploatering av ändliga naturresurser är lätt att "glömma" när man bara jämför byggkostnad mm i enskilda projekt. En bra livscykelanalys med långt perspektiv visar snabbt vilket material som är "bäst" även för kommande generationer! Det förvånar mig att Naturvetarna inte har med frågan i jämförelsen!
Kommentera