Fråga oss här!
Vi erbjuder
Utdelning av DIRF-stipendiet den 5 juni 2014 vid avslutningslunchen för Etologi och djurskyddsprogrammets åk 3 vid SLU i Skara

DIRFs stipendium 2014

DIRF delar årligen ut ett stipendie till en student ur avgångsklassen EOD åk 3 som skrivit ett examensarbete inom djurskyddsområdet. 2014 går stipendiet till Susanna Svens arbete "Vägledning för djurskyddskontroll av exotiska smådjur".

Publicerad: Uppdaterad:

Examensarbetena bedöms enligt följande kriterier:

  • Nyhetsvärde
  • Nytta för inspektörerna
  • Utvecklingspotential

Motiveringen till vinnaren Susanna Svens arbete "Vägledning för djurskyddskontroll av exotiska smådjur":

”Att jobba som djurskyddsinspektör handlar till stor del om bedömningar. Uppdraget är att vid kontroller bedöma huruvida djurskyddslagstiftningen efterlevs.  När det gäller bedömningar av L80-djuren/zoobutiksdjuren kan det vara en riktig utmaning. Ett stort antal djurgrupper med stora variationer även inom djurgrupperna. Arternas stora variation avseende skötsel- och miljöbehov ställer höga krav på inspektörens kunskap avseende dessa djur. Det finns vägledning och checklistor idag för dessa kontroller men de är i stora delar alltför översiktliga och generella. Med stipendiatens arbete ges förslag på förändring och utveckling av gällande lagstiftning för L80-djuren samt förslag på en mer djupgående vägledning och betydligt mer detaljerade checklistor. Detta skulle vara till stor nytta för djurskyddsinspektörerna.”