Fråga oss här!
Vi erbjuder
Utdelning av DIRF-stipendiet den 5 juni 2014 vid avslutningslunchen för Etologi och djurskyddsprogrammets åk 3 vid SLU i Skara

DIRFs stipendium 2014

DIRF delar årligen ut ett stipendie till en student ur avgångsklassen EOD åk 3 som skrivit ett examensarbete inom djurskyddsområdet. 2014 går stipendiet till Susanna Svens arbete "Vägledning för djurskyddskontroll av exotiska smådjur".

Publicerad: Uppdaterad:

Examensarbetena bedöms enligt följande kriterier:

  • Nyhetsvärde
  • Nytta för inspektörerna
  • Utvecklingspotential

Motiveringen till vinnaren Susanna Svens arbete "Vägledning för djurskyddskontroll av exotiska smådjur":

”Att jobba som djurskyddsinspektör handlar till stor del om bedömningar. Uppdraget är att vid kontroller bedöma huruvida djurskyddslagstiftningen efterlevs.  När det gäller bedömningar av L80-djuren/zoobutiksdjuren kan det vara en riktig utmaning. Ett stort antal djurgrupper med stora variationer även inom djurgrupperna. Arternas stora variation avseende skötsel- och miljöbehov ställer höga krav på inspektörens kunskap avseende dessa djur. Det finns vägledning och checklistor idag för dessa kontroller men de är i stora delar alltför översiktliga och generella. Med stipendiatens arbete ges förslag på förändring och utveckling av gällande lagstiftning för L80-djuren samt förslag på en mer djupgående vägledning och betydligt mer detaljerade checklistor. Detta skulle vara till stor nytta för djurskyddsinspektörerna.”

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies