Vi erbjuder

Chefsfrågan: Vad ska jag tänka på innan jag skriver under?

Jag har fått erbjudande om ett vd-uppdrag i ett litet aktiebolag, och vill veta vad jag bör tänka på innan jag skrivet på anställningsavtalet.

Publicerad: Uppdaterad:

Ett vd-avtal skiljer sig från andra anställningar, genom att den kan sägas upp utan saklig grund. Anställningen omfattas inte av Lagen om anställningsskydd, LAS. Därför är det viktigt att uppsägningsvillkoren är klarlagda redan i anställningsavtalet.

Det bör finnas en styrelseinstruktion som skiljer dina arbetsuppgifter från styrelsens, något som är särskilt viktigt i ett litet bolag. Arbetstidslagen gäller inte utan det kompenseras med högre lön och längre semester. Löneförmåner är oftast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

Allt av vikt bör vara en del av anställningsavtalet. Eftersom du som vd personligen kan bli skadeståndsansvarig för bolagets verksamhet gentemot aktieägare och andra är det viktigt med en ansvarsförsäkring. Naturvetarna har tagit fram en mall för vd-avtal, med och utan kommentarer.

Vi rekommenderar dig att kontakta Naturvetarna innan du skriver under avtalet.

Så här kan ett vd-avtal se ut:

  • Det skall tydligt framgå att du är vd och lyder under Aktiebolagslagens regler.
  • Det ska finnas en ansvarförsäkring som tecknas för dig som vd.
  • Uppsägningstid sex månader och ett avgångsvederlag relaterat till anställningstidens längd.
  • Pensionsförmåner skall särskilt regleras, med fokus på att lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp inte genererar pension i det allmänna pensionssystemet.
  • Arbetstidslagen gäller inte, därför extra semester vara en del av avtalet.
  • Lön och övriga förmåner skall indikera att anställningen är ett vd-uppdrag.
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies