Fråga oss här!
Vi erbjuder

Varför luras kvinnor in i vidskeplighet?

Döden är naturvetenskapsman. Eller var, förr. Och jag vet, man ska inte travestera boktitlar. Per Lindebergs ”Döden är en man” behandlar dessutom ett styckmord som inte hör hit. Men boken var ett angrepp inte minst på Hanna Olsson, vars ”Catrine och rättvisan” beskrev samma fall med rakt motsatt ståndpunkt i skuldfrågan. Det hör hit. Den genusbetingade konflikten.

Publicerad: Uppdaterad:

En vetenskapsjournalist stod mot en feminist, och jag lägger mig inte i vem som landade närmast sanningen, inte nu, fastän frågan har blivit enklare att avgöra efter Dan Josefssons bok om härvan kring Thomas Quick. Den saken lämnar jag åt var och en att fundera över. Min avsikt är en annan. Enkelt uttryckt är jag trött på att kvinnor luras in i maktlöshet.

Så låt oss tala om vidskepelse. Den finns runt omkring oss, och alla som betvivlar att vi här har att göra med en form av åtminstone delvis könsbunden humbug vill jag rekommendera ett besök i någon av alla dessa butiker som förutom tarotkort, kristaller och drömfångare säljer böcker om själavandring, änglar, astrologi och så vidare. De är inte ovanliga. Och det är främst kvinnor som besöker dem.

Jag talar inte om Scientologerna och andra sekter som styrs av män med dunkla syften. De är så extrema att en sten kan se det. Nej, det som intresserar mig är denna vardagliga vidskepelse vars kommersiella yttringar har en så tydlig genusprofil. Visst, man kan se det hela som en harmlös hobby, jämförbar med de passioner som får framför allt män att frivilligt frysa arslet av sig på meningslösa bandymatcher, men vidskepelsens fördumning skapar underordning.

Varför bryr sig så få feminister om detta? En förklaring kan vara naturvetenskapsmannen, betraktad som fiende, om än inte döden själv. Man måste förvisso inte vara naturvetare för att genomskåda reinkarnation och kristallterapi, men det underlättar, och jag tror att en del av problemet är blockeringar från förr. Inte minst biologer möts ofta med misstänksamhet, som vore vårt ämne suspekt, liksom kvinnofientligt.

Nog finns än i dag dumdryga revirmän som reflexmässigt fördömer all genusforskning som undermålig, vilket förstärker gamla konflikter, men detta bör inte hindra feminismen från att erövra också naturvetenskapen och göra den till sin. Behovet av kunskap är stort. Och det ena utesluter inte det andra. Vidskepelsen är ett bra exempel. Att sådan dumhet håller kvinnor nere mer än män är en social konstruktion – som bäst bekämpas med naturvetenskaplig bildning.

Av Fredrik Sjöberg, författare och biolog