Fråga oss här!
Vi erbjuder

Nötning av grus på konstgjord väg

Sven Henrik Norman har arbetat med metoder att ta fram krossmaterial som kan ersätta naturgrus sedan mitten av 90-talet. Han kom då i kontakt med så kallade VSI-krossar, och fick veta att producenter på ställen i världen där de inte längre hade tillgång till naturgrus börjat använda dem för att kunna ersätta det med kross.

Publicerad: Uppdaterad:

– Det här var i samma veva som när naturgrusskatten infördes, så jag blev nyfiken. Jag såg en möjlighet för oss som leverantörer att kunna erbjuda en sådan produkt även i Sverige.

Sven Henrik Norman jobbar idag som försäljningsingenjör för Metso Minerals i Norge, men har även ett förflutet inom Sandvik och andra svenska företag.

Kornformen är avgörande
Naturgruskornen har av årtusenden av nötande mot varandra fått en väl avrundad form. Det gör dem väl lämpade för betongtillverkning. De kantigare och ofta mer avlånga kornen som en kross producerar kräver mer vatten, och därför också mer cement för att ge en bra betong. Cementen är både den dyraste och mest miljöstörande delen av betongen. Cementtillverkningen är förknippad med stora koldioxidutsläpp. Naturgruset är också förhållandevis väl sorterat i grusåsarna, vilket gör det lättare att sortera till säljbara produkter än krossat material.

Men med rätt berg och rätt utrustning går det alldeles utmärkt att tillverka ett krossat material som kan ersätta naturgrus i betong. Det har Sven Henrik Norman varit med och gjort. Han har varit produkt- och produktionschef på den norska täkten Velde Pukk, som varit väldigt framgångsrik.

– Med vår maskinsand kunde betongtillverkarna minska cementåtgången med runt tio procent, vilket är både ekonomiskt och miljömässigt bra.

Investera i ny utrustning
Men det kräver mer av krossanläggningen.

– Det är svårt att åstadkomma rätt nednötning med vanliga krossar, som gnuggar stenen mot en metallyta, säger Sven Henrik Norman. Därför måste man ofta komplettera med en VSI-kross.

VSI-krossarna simulerar nötningen som naturgruset utsatts för. Kornen slungas i hög hastighet runt och mot varandra inne i en kammare. På så sätt nöts kornen ner, blir rundare och mindre avlånga. Man behöver också en särskild sorteringsmaskin för att ta bort en del av det allra finaste materialet. Det kräver alltså en del investeringar.

– Det finns idag heller inga bra sätt att definiera de egenskaper bra betongsand behöver ha på ett sådant sätt att det går att kvalitetssäkra produkten i hela produktionskedjan. Så det finns skäl till att betongtillverkarna är lite avvaktande, säger Sven Henrik Norman. Men med en industriell process med hög processkontroll går det att få en väldigt kontinuerlig och förutsägbar produkt. Det råder det inget tvivel om.

 

FAKTA

9 miljarder
kronor är det sammanlagda värdet som bergmaterialbranschen skapar, transporter till kunder inräknade. Bergmaterial är landets största produkt, räknat i vikt och producerar varje år 85–100 miljoner ton grus och bergkross.. Branschen sysselsätter drygt 6 000 personer i produktionen och för leveranser. Runt 40 procent av alla godstransporter i Sverige är bergmaterialtransporter.

Grunden för allt som byggs
I princip allt som byggs står på en grund av bergmaterial. Större delen av bergmaterialet går till att bygga vägar, men även broar, tunnlar, flygfält och järnvägar. Andra användningsområden är markberedning till bostäder och andra hus, till att bygga själva husen, husgrunder, isolering i form av leca, tegel- eller betongpannor på taken, dräneringsmaterial, fyllnadsmaterial kring vatten- och avloppsrör, sanden under gungorna och sanden på isiga bil-, cykel- och gångvägar. Även parker, lekplatser, parkeringsplatser och grönytor byggs på bergmaterial, och det används för att filtrera vatten i våra vattenreningsverk.

En gåva från istiden
Det naturgrus som huvudsakligen bryts är olika typer av avlagringar från istiden. Det kan vara avlagringar från de älvar som rann under inlandsisen eller avlagringar som bildats vid isranden. De karaktäristiska rullstensåsarna där nästan allt naturgrus bryts är är isälvsavlagringar. Det finns också avlagringar som kontinuerligt bildas genom vågornas verkan mot en strand, men de utgör en liten del av råvaran. Utanför branschen kallas naturgrustäkterna ofta för grustag. Men lagen och industrin kallar dem grustäkter.