Fråga oss här!
Vi erbjuder

Bergmaterial på väg

Att tillverka betong enbart av krossat material har visat sig vara en svår nöt att knäcka. Det räcker inte med att krossa berget till korn av rätt storlek. De måste också ha rätt form, och berget som krossas måste ha en bra mineralsammansättning. De ökade kraven på formen kräver investeringar i ny teknik.

Publicerad: Uppdaterad:

Bergets kvalitet är avgörande för möjligheterna att ta fram ett bra ersättningsmaterial för naturgrus i betong. Vilka mineral bergarten består av påverkar kvaliteten på betongen. Likaså spelar halten av flakiga glimmermineral stor roll. Nya EU-regler säger att berget inte får innehålla för mycket radioaktiva material, och man vill att berget ska vara ganska homogent, så kvaliteten inte ändras när man spränger sig djupare in i täkten. Men det finns inga tekniska problem att tillverka bra krossmaterial för betong, och det finns relativt gott om lämpligt berg i Sverige.

Nya recept kan ge nya möjligheter

En övergång till enbart krossade produkter i betong kan också ställa andra krav på betongtillverkarna. Något förenklat kan man säga att betongtillverkarna idag använder tre fraktioner för att tillverka betong. Det är inga problem att leverera de två större fraktionerna i form av krossat material. Det är den minsta fraktionen som är utmaningen.

– Kunde vi gå över till att leverera flera fraktioner för betong när det gäller krossat material så skulle vi kunna anpassa materialet mycket bättre efter betongindustrins behov, säger Pär Johnning, entreprenadchef för kross för NCC i Bohuslän. Men det innebär också att betongtillverkarna behöver investera i ny utrustning. Men med en förfinad process kan vi kanske leverera ett material som exempelvis gör att betongen blir starkare istället.

Skuta att vända

Den bergtäkt Pär Johnning arbetar på levererar sedan flera år tillbaka krossat material till betongtillverkning. NCC:s täkt och Färdig Betongs betongfabrik pekar också på en annan viktig kugge i processen. De två anläggningarna ligger alldeles bredvid varandra i Stenungsund.

– Eftersom det har varit självklart att man använde naturgrus till betong så ligger fortfarande många betongfabriker intill en grustäkt. Det är klart att de drar sig för att ta krossat material från en bergtäkt som ligger betydligt längre bort. Men allt eftersom kross blir vanligare som ingrediens i betongen så kommer säkert betongtillverkarna att lägga sina fabriker intill en bergtäkt med bra berg istället.

Det är en stor skuta att vända, men den är på god väg. I vissa regioner, som på västkusten, är redan en stor andel av all betongsand helkross. Tack vare framsynta beslut för många år sedan kommer Sverige att få behålla sina grusåsar. Tänk på det nästa gång du tar ett glas vatten ur kranen.

Av Kim Bergström