Fråga oss här!
Vi erbjuder
Miljöstrategen Eva Bergh har bidragit till att Uppländs Väsby ligger i topp bland landets kommuner.

Upplands Väsby är bäst på miljö

Upplands Väsby är årets rockie på listan över Sveriges bästa miljökommuner. På bara några år har de klättrat från plats 167 till etta.

– Det är förstås jätteroligt efter många års hårt arbete, säger miljöstrategen Eva Bergh, som håller i trådarna för miljösatsningen.

Publicerad: Uppdaterad:

Eva Bergh förklarar att miljöcertifieringen, enligt ISO 14001, som klarades för tre år sedan är en nyckel.

– Det har gett en systematik i arbetet. Att vi har ett tydligt uppdrag från politiker och ledning har bidragit till framgången. En styrka är också att vi jobbar på bred front och försöker få med alla på tåget. För fyra år sedan slog Uppland Väsby fast målet att man skulle bli ledande miljökommun i landet.

Vad har ni gjort konkret?

– Vår fordonsflotta är fossilfri och vi har en bilpool för personbilar. I våra fastigheter minskar vi energiförbrukningen med tre procent per år. För att få större utväxling startade vi ett samarbete med näringslivet – Klimatavtal Väsby, som syftar till att minska företagens energiförbrukning.

Vid upphandling av kommunens måltider sattes målet att 25 procent ska vara ekologiska. Även krav på närodlat, när det är möjligt, finns med i upphandlingen.

Mer spektakulär är satsningen på vindkraft. Kommunen har investerat 47 miljoner kronor i ett vindkraftverk, som står för ungefär en femtedel av kommunens elbehov. Tack vare bättre vindar har man rest vindkraftverket i Ockelbo.

Natur- och vattenvården har en given plats i Upplands Väsby. Man har inventerat skyddsvärda naturområden och arbetar med att minska föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten i vattendragen, som bland annat har sina utlopp i Mälaren, som är en vattentäkt för hela Stockholm.

Kan ni bli ännu bättre?

– Vi kan utveckla samarbetet med invånarna och näringslivet i miljöfrågor. Redan i dag återvinner vi matavfall, som omvandlas till biogas och jord. Men vi kan få med fler. Den kommunala verksamheten har stor miljöpåverkan och vi ställer miljökrav vid upphandlingen. Vi behöver bli bättre på uppföljningen.

Finns det några minus?

– Vi var osäkra på definitionen av god jordbruksmark och ser att det kan finnas risk för att tätortsnära grönområden tas i anspråk vid bebyggelse. Det gav minuspoäng i tidningen Miljöaktuellts rankning av landets kommuner. Målet är att bygga trehundra nya bostäder varje år, där tanken är att hållbarhet och tillväxt ska gå hand i hand.

Eva Bergh betonar att miljötänkandet genomsyrar hela kommunens arbete.

– Miljö och klimat är självaklara delar i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

 

5 i topp

1. Upplands Väsby kommun

1. Malmö stad

2. Eskilstuna kommun

3. Västerås stad

4. Göteborgs stad

 

För femte året i rad har Miljöaktuellt genomfört en kommunrankning. Resultatet baseras på Miljöaktuellts egen enkät som kommunerna svarat på och sju andra källor. Dessa är Gröna Bilister, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt, Kolada – kommunernas och landstingens gemensamma databas.

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar