Fråga oss här!
Vi erbjuder
Sex av åtta delägare i TKT. Fv Hallgrimur Jonasson, Stefan Czene, Hans Marchner, Carl-Johan Zettervall, Karin Svens och Kerstin Kenne.

Från panik till framgång

Minns den ödesdigra dagen i februari 2012 då Astra Zeneca la ner sin forskning i Södertälje. Den oro som fanns då har vänts till något positivt för de åtta kollegorna som gick samman och startade ett konsultföretag.

Publicerad: Uppdaterad:

Det råder ingen brist på lediga rum i Astra Zenecas gamla lokaler i Snäckviken, Södertälje. Hyresgästerna börjar strömma till Biovation Park Telge, som är på väg att bli det forskningscenter som var tänkt.

Ett av företagen är TKT, Toxicology Knowledge Team Sweden AB, som säljer konsulttjänster inom toxikologi. De åtta delägarna blev uppsagda när Astra Zeneca la ner forskningen i februari 2012.

– Flera av oss hade andra jobb på gång, men vi valde att starta företag inom vårt specialområde. Vi kände och gillade varandra och är alla disputerade forskare, med lite olika expertis inom toxikologi och läkemedelsutveckling, säger Kerstin Kenne, som är vd i företaget.

Skarpt läge

Hittills har det gått bra och kundkretsen växer snabbt, men i september får företaget bekänna färg. Då går tiden ut för avgångsvederlagen hos några i personalen.

– Då blir det skarpt läge, men vi är optimister, enligt kalkylen kommer vi att kunna betala ut löner i september, säger vice vd Carl-Johan Zettervall.

Varje projekt gnuggas in i minsta detalj och man jobbar i lag för att vända på alla stenar och hitta de bästa lösningarna för kunden. Man håller en hög vetenskaplig nivå i projekten, vilket är ett arv från tiden på Astra Zeneca, som var den perfekta plantskolan.

– Om inte vår egen kompetens räcker till har vi vårt nätverk utanför företaget, många av dem är före detta anställda på Astra Zeneca. Däremot får vi inte ha vår gamla arbetsgivare som uppdragsgivare under en övergångsperiod, förklarar Carl-Johan Zettervall.

In silico

Än så länge har de ingen egen labbverksamhet, utan allt sker "in silico", alltså med datorns hjälp, och den egna hjärnan. I stället lägger de ut "in vitro-försöken", det som sker i provrör på labb, på kontrakt. Detsamma gäller "in vivo", djurförsök.

– Vår nisch är att designa studierna, liksom att granska, tolka och bedöma resultaten. I dialog med kunden förklarar vi resultaten och hur man bäst kan gå vidare. I grunden handlar det om riskbedömning för till exempel ett nytt läkemedel eller kemikalie, säger Karin Svens, styrelseordförande och specialist inom inhalationstoxikologi.

Ju tidigare TKT kommer in i processen desto bättre för kunden och den substans, eller den target, som ska testas och bedömas toxikologiskt.

– Det gäller att identifiera och tolka eventuella oönskade effekter på ett så tidigt stadium som möjligt. Kunden sparar i slutändan. Vi hjälper också till i kontakter med myndigheter gällande den regulatoriska dokumentationen, säger Hans Marchner, senior adviser.

Roligt på jobbet

Uppdragen utmynnar som regel i en rapport, som granskas av en vetenskaplig kommitté. Den består av den egna personalen och vid behov externa experter.

– En styrka ligger i dialogen med kunden, där vi bland annat gör långa listor med analysdata begripliga och hur de påverkar projektet. Det handlar om att kommunicera riskerna och visa vad de innebär och hur man gå vidare, säger, Stefan Czene.

De flesta läkemedel har någon form av bieffekt, där risk och nytta alltid vägs mot varandra.

– För ett läkemedel mot till exempel cancer tolererar man svårare bieffekter än ett mot acne, säger, Hallgrimur Jonasson.

Även om framtiden inte är helt säkrad för TKT känner de tillförsikt.

– Hittills har det bara varit positivt. Inte minst är det roligt att gå till jobbet, vilket är en bra förutsättning för goda resultat.

 

TKT:s bästa grenar

Företagsform: Aktiebolag med åtta delägare.

Bästa grenar: Att jobba som ett fullödigt team. Designa tester, tolka, värdera och kommunicera toxiska risker vid utveckling av bland annat nya läkemedel och medicinteknik.

Bästa belöning: Att kunderna kommer tillbaka. Vi har byggt upp en nöjd kundkrets.

Svåraste: Att beräkna tidsåtgång för olika uppdrag.

Behöver lära mer: Företagsekonomi, försäkringar och IT.

Vill tacka: Astra Zeneca som har gett avgångsvederlag och upplåtit lokaler. Acturum som tagit över lokalerna och vill utveckla Biovation Park Telge.

Kommentarer

Kommentera