Fråga oss här!
Vi erbjuder

Grönt ljus för naturens medicin

Vi köper egenvårdsprodukter för miljarder och allt fler växtbaserade läkemedel får bevisad effekt. Tre doktorer i farmakognosi kände av populariteten och skrev en bok för att öka kunskapen.

Publicerad: Uppdaterad:

Enligt en uppskattning av organisationen Svensk egenvård såldes egenvårdsprodukter för 2,8 miljarder kronor 2011. Mest populärt var vitaminer och mineraler, produkter för viktkontroll och medel för hjärta och kärl. Någon heltäckande statistik finns inte, men intresset för naturprodukter har ökat rejält de senaste decennierna.

Bra egenvård

Farmakognosi betyder läran om naturprodukter vilka används som läkemedel eller för att framställa läkemedel. Lars Bohlin är professor i ämnet och en av författarna till Läkemedel från naturen - En integrerad del av medicinen. Han tror att en orsak till det ökade intresset för växtbaserade läkemedel är att fler har fått bevisad effekt och tagits upp i FASS.

Att jämföra medicin från växtriket med vanliga läkemedel blir dock fel, menar Lars Bohlin.

– Jag tycker inte man ska ställa dem mot varandra. Men det kan vara rimligt att tänka sig naturprodukterna som egenvård, att man börjar med dem vid lättare besvär. De har inga kraftfulla farmakologiska effekter och vissa är mer kosttillskott.

Ett exempel som både är populärt och har väldokumenterad effekt är johannesört, som anses fungera mot lätt nedstämdhet och lindrig oro.

Kunskap behövs

Det finns dock fortfarande de som ser växtbaserade läkemedel som flum.

– Marknadsföringen är mycket dålig på vissa håll och det finns en del oseriösa företag. Det kan också blandas samman med homeopati, som ju har en annan syn på läkemedel, säger Lars Bohlin.

Lars BohlinMed den nya boken hoppas författarna kunna sprida ljus där det behövs mer kunskap, framför allt hos vårdpersonal och apotek. Tidigare har det nästan enbart funnits engelsk litteratur som ofta är lokalt förankrad och svår att överföra till svenska förhållanden. Tanken är att även en bildad allmänhet ska ha glädje av boken.

– Jag tror boken kommer i rätt tid. Vi har förankrat boken i en god vetenskaplig grund.

 

Läkemedel från naturen - En integrerad del av medicinen ges ut av Apotekarsocieteten.

Författare är Lars Bohlin, professor i farmakognosi vid Uppsala Universitet och farmacie doktor; Jan G Bruhn som också är farmacie doktor och har varit universitetslektor i farmakognosi vid Uppsala Universitet samt Robert Burman som är farmacie doktor i farmakognosi vid Uppsala Universitet.

Emmeli Nilsson

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar