Fråga oss här!
Vi erbjuder

Från räkor till socialt ansvarstagande

Har du tänkt på vad som krävs för att vi ska kunna köpa skalade räkor i affären? Lisbeth Schönemann-Paul har som hållbarhetschef på Royal Greenland järnkoll på den processen. CSR är hennes främsta verktyg för att åstadkomma förändring i en tid när fiske och hållbarhet står högt på den politiska agendan.

Publicerad: Uppdaterad:

 Att skalade räkor i livsmedelsaffärernas frysdisk smakar mindre än handskalade är något som flesta av oss håller med om. En inblick i processen gör det lätt att förstå varför. Räkorna kommer in på trålare och mindre fartyg som Royal Greenland äger. Det är ungefär 25 procent av fångsten som går till anläggningen i Ilulisatt, resten fryses in på båten och går vidare till anläggningar i Europa för att packas eller bearbetas.

I fabriken hettas räkorna upp med varm ånga och sedan skalas de med hjälp av mycket vatten, skakning och rullband. I slutändan sker en manuell granskning av de skalade räkorna. Att arbeta här är kanske inte något drömjobb, men Royal Greenland är Grönlands största arbetsgivare och räkor står för hela 50 procent av landets exportinkomster. I ett land där hotet om arbetslöshet är ständigt närvarande erbjuder företaget en välkommen möjlighet till försörjning.

Nytt jobb med fiske på agendan

Lisbeth Schönemann-Paul är hållbarhetschef, Corporate Sustainability and Environmental Manager, på Royal Greenland. Hon har varit anställd på företaget i 20 år. Till en början arbetade hon med kvalitet och kvalitetsstyrning, men när miljöorganisationer som WWF och Greenpeace började uppmärksamma problemen med minskade fiskebestånd och förstörda ekosystem i havet fick hennes tjänst en annan inriktning.

– WWF och Greenpeace satte fisket på agendan och det var där någonstans som mitt jobb föddes.

CSR allt viktigare
 

För Royal Greenland är Corporate Social Responsability, CSR, viktigt och styrande för företagets agerande när det gäller miljö, arbetsmiljö och det omgivande samhället. Inom ramen för detta formas strategier för att hantera verksamhetens påverkan på miljö och samhälle. Utgångspunkten är att företaget har ett mer långsiktigt etiskt ansvar än att bara se till att verksamheten är lönsam och inte bryter mot någon av de regleringar som finns.

– CSR har varit en tydlig trend de senaste fem åren, berättar Lisbeth Schönemann-Paul.

En viktig del i CSR-arbetet är att identifiera vilka utmaningar som finns i de olika delarna. Inom själva fisket är det frågor som rör fiskebestånd, energi, arbetsmiljö och avfall som är i fokus. När det gäller inköp handlar det framför allt om leverantörsstyrning i frågor som rör miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Tydliga resultat

På produktionsanläggningen i Ilulissat har ett omfattande arbete för att få ner vatten- och energiåtgången gett resultat. Vattenförbrukningen har gått ner med 20 procent, el- och oljeförbrukningen med 13 respektive 19 procent sedan arbetet startades.

– Det visar att när man sätter fokus på en fråga, så går det att komma långt.

Royal Greenlands lokala engagemang i Ilulissat omfattar sponsring, samarbete med lokala organisationer, lokala inköp och förutsätter en öppen kommunikation. I nuläget håller företaget på att återuppta ett arbete för att få igång Royal Greeenland Academy.

Målsättningen är att öka stoltheten och medvetenheten hos medarbetarna. Utbildningsnivån på Grönland är jämfört med andra Nordiska länder låg och insatser av den här typen är viktiga för att samhället ska kunna utvecklas i en positiv riktning och att den sociala utslagningen minskar.

 

Lisbeth Schönemann-Paul

Arbete: Hållbarhetschef, Corporate Sustainability and Environmental Manager, Royal Greenland.

Tidigare jobb: Arbetade med kvalitet och provtagning av fiskprodukter på ett livsmedelsföretag.

Utbildning: Akademisk utbildning med inriktning på livsmedel och miljö.

Bor: Danmark, men pendlar till Grönland cirka en gång i månaden.

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera