Fråga oss här!
Vi erbjuder

Väx på jobbet med feedback

De som får beröm av sina chefer och kollegor presterar bättre och blir mer engagerade, enligt en färsk gallup. Feedback är också ett kraftfullt verktyg för att rätta till fel beteende, om den ges på rätt sätt.

Publicerad: Uppdaterad:

Feedback är en bristvara på många arbetsplatser. Och när den kommer är det ofta för sent. "Varför sa du inte det tidigare?" är en vanlig kommentar, med följd att man blir arg och besviken över att man inte fick chans att rätta till felen.

– Att ge feedback handlar både om att bekräfta och korrigera varandra. Rätt använt är feedback ett kraftfullt verktyg, som leder till utveckling och samarbete och i förlängningen bättre resultat, säger Karin Ulfhielm, beteendevetare som jobbar med team- och ledarutveckling.

Spegla och bekräfta

Hon förklarar att det inte handlar om att fjäska och curla, som en del tror.

– Visa vanligt hyfs och tacka för ett väl utfört arbete. Se varandra och bekräfta vad som är bra.

Det var hennes egna erfarenheter av dålig återkoppling som triggade igång henne att göra en djupdykning i ämnet.

– Jag ville skapa förutsättningar för bättre feedback, där den coachande metoden gäller. Den bygger på att lyssna, bekräfta, spegla och ifrågasätta. Det är en källa till kompetensutveckling eftersom man får chans att rätta till brister.

Dessutom menar hon att feedback förebygger konflikter, eftersom missförstånd kan redas upp på ett tidigt stadium när man pratar om det.

Å andra sidan kan det vara jobbigt att ta emot korrigerande feedback. Ingen vill göra fel och de flesta har inte den bilden av sig själv.

– Både för att kunna ge och ta emot feedback behövs tillit. Man måste lita på varandra och den som tar emot får inte känna rädsla för att den som ger återkoppling är ute efter att såra.

Självinsikt är grunden

Hon förklarar att båda rollerna kräver självinsikt, att man vet hur man reagerar i olika situationer, särskilt när man hamnar i ett utsatt läge.

– Det gäller att vara medveten om sig själv och sina egna reaktioner. Om man inte är det kan försvarsmekanismerna kicka igång. Då finns risken att det blir ett ställningskrig i stället för en konstruktiv dialog.

Hur ska man göra om man inte får feedback?

– Be om det. Börja med personer du känner förtroende för. Men avkräv inget svar direkt, utan ge betänketid så att feedbacken blir ärlig.

Om inte chefen ger det?

– Det ligger i chefsrollen att ge feedback. Och då inte vid utvecklingssamtalet, utan feedback ska ges löpande. Utvecklingssamtalet ska mer handla om vart du vill som medarbetare och hur du kan utvecklas.

Vad är ditt tips till chefen som inte ger feedback?

- Fundera över personer du själv fått feedback ifrån. Identifiera någon du tyckt gett dig bra och utvecklande feedback? Vad var bra och vad kan du ta till dig? Feedback är något man blir bättre på över tid, och man behöver träna och utvärdera vartefter.

För att kunna ge korrigerande feedback, måste det finnas tillit i relationen. Det bygger man bland annat med mycket bekräftande feedback.

Var tydlig

En tumregel för att korrigerande feedback ska kunna tas emot är att ge minst tre bekräftande. Men det ska inte ske samtidigt för då kan den bekräftande uppfattas som oäkta.

– Var tydlig med den korrigerande feedbacken och linda inte in den. Glöm inte att följa upp hur mottagaren har uppfattat din feedback.

Hur skapar man en feedback-kultur?

– Börja med att etablera en gemensam definition av vad feedback är. Därefter behöver var och en fundera över hur man vill ha feedback för att kunna ta emot den. Vissa föredrar mjukare feedback medan andra vill ha mer rakt på.

Kan det bli för mycket av det goda?

– Ytterst liten risk. Men visst kan det hända. Enligt en färsk undersökning tippar det över om det går tretton bekräftande feedback på en korrigerande.

Även om många upplever brist på feedback så är svenska chefer bäst i Europa. Men de kan bli ännu bättre, menar hon.

– Ett tips är att jobba mer med neutral feedback utan värdering – en spegling av det som inträffar. Jämför med att kasta en boll mot en basketkorg, där du känner att du behöver kasta hårdare eller lösare för att träffa korgen. Du prövar igen och ställer in kroppen utifrån den neutrala feedbacken som missarna ger.

Kan den mejlas?

– Bekräftande feedback kan absolut mejlas. Korrigerande feedback ska inte mejlas, utan ska ges mellan fyra ögon. Korrigerande feedback ska inte heller ges i grupp. Det försvårar för mottagaren och försämrar bara relationen. Feedback ska leda till förbättring, inte förbittring!

 

Sju dödssynder

1. Att korrigera inför gruppen.

2. Att ge feedback genom någon annan.

3. Vänta för länge med feedback, som är en färskvara.

4. Använda ord som aldrig och alltid. De indikerar att det inte går att ändra beteende.

5. Att ge feedback på person. Det är beteendet som ska korrigeras.

6. Ge allmän och vag feedback. Det skapar osäkerhet.

7. Att alla har samma behov av feedback. Fundera på när du ska ge feedback och hur mottagaren vill ha den.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera