Fråga oss här!
Vi erbjuder
Lärare och studenter från bland annat neurologi, konst, juridik och sjukgymnastik utnyttjar den nya tekniken.

IT lyfter pedagogiken

Framtidens lärosal finns på Uppsala universitet. Med hjälp av ny teknik är studenterna aktiva och jobbar tillsammans för att lösa problem. Samtidigt kan de vara uppkopplade med studenter på andra sidan jordklotet.

Publicerad: Uppdaterad:

"Kom hit och skriv om oss. Vi har något att berätta." Så skrev datavetaren Robert Sedzik i ett mejl till redaktionen.

– Uppsala Learning Lab ligger i fronten när det gäller IT i undervisningen. Det var därför jag sökte jobb här.

Lokalen i Blåsenhus, med utsikt över slottet åt ena hållet och Botaniska trädgården i andra riktningen, kan inte få en bättre inramning. På skärtorsdagen när tidningen Naturvetare är på plats är det rätt lugnt. Annars sprudlar det av aktivitet, intygar Robert Sedzik.

Interaktiva skrivtavlor

Eva Pärt-Enander är eldsjälen och den pedagogiska utvecklaren som har varit med och tagit fram den flexibla lärosalen, som går att dela av med glasväggar och har mobila stolar och bord. Mest imponerande är att salen är utrustad med så kallade interaktiva skrivtavlor med tryckkänsliga ytor.

– Det fiffiga med dem är att man kan skriva och rita direkt på skärmen. Den nya bilden kan man spara som pdf och mejla till studenterna efteråt eller lägga in i studentportalen, säger Robert Sedzik.

Vanliga skrivtavlor och projektordukar finns också. Totalt kan man använda åtta olika skärmar samtidigt. Eva Pärt-Enander, som är matematiker i botten, visar hur man kan jobba med fyra skärmar på en gång. Med stor vana rör hon sig emellan dem och visar hur lärosalen fungerar.

– Alla inom Uppsala universitet kan komma hit och använda salen, där vi fungerar som ett pedagogiskt stöd för lärarna. Lärare och studenter från bland annat neurologi, konst, juridik och sjukgymnastik har varit här.

Som en padda

Den smarta tavlan är lite som en padda, fast betydligt större och det är lättare att rita och skriva på den. Eva Pärt-Enander demonstrerar hur de olika pennorna fungerar. Med den magiska eller kreativa pennan piffar hon till den torraste teorin.

– Det här är ett sätt att främja aktivt lärande, där studenterna jobbar interaktivt och kan vara uppkopplade med varandra. Det är möjligt att ha videokonferenser där man samtidigt jobbar med sin skrivtavla, som visas för alla.

Forskare testar och studenter är aktiva

Hon berättar om en forskargrupp inom neurovetenskap som använde den laborativa lärosalen när de brainstormade kring olika forskarprojekt.

– De arbetade i smågrupper med ett fall, där de diskuterade upplägget av försök, olika problem och förslag till lösningar. Allt dokumenterades och sparades på tavlorna. Därefter kunde man jämföra och diskutera gruppernas förslag.

Forskarna tyckte att arbetssättet och tekniken var till stor nytta i grupparbetet.

En annan grupp studenter tränade retorik och presentationsteknik inför en rättegångstävling. Varje student filmades och fick feedback från både lärare och studenter.

Storsal på väg bort?

Så ni menar att den klassiska föreläsningen i storsal är på väg bort?

– Man kan se det aktiva lärandet som ett komplement, säger Eva Pärt-Enander.

Hon förklarar att lärare alltmer undervisar enligt metoden "The flipped classroom". Istället för att ha stora föreläsningar på campus, så vänder man på det hela.

– I ett första steg tar studenterna del av en inspelad föreläsning hemma och kommer till universitetet, för att delta i en mer aktiv lektion med mycket diskussion och samarbete.

Kanske undervisningen har funnit sin form här. Den andra ytterligheten är distansundervisning, där lärare och student inte möts i verkligheten.

– Ungefär femton procent av all undervisning på Uppsala universitet sker på distans, där man ofta kommunicerar via diskussionsforum på webben. Det gäller att få alla att delta i diskussioner och att skapa en personlig kontakt.

Masskurser på nätet

Det mesta talar ändå för att tiden med "att bränna av en föreläsning" snart är förbi. Konkurrensen om studenterna hårdnar och föreläsningar på webben från världens alla universitet, så kallade - MOOCs, Massive Open Online Courses, blir allt vanligare.

– Det är en spännande utveckling och man kan fråga sig om universiteten behövs då, säger Eva Pärt-Enander retoriskt. Man får ingen formell examen, men å andra sidan är trenden att till exempel programmerare söker jobb via arbetsprov i stället för betyg.

Eva Pärt-Enander och Robert Sedzik är övertygade om att ett modernt universitet idag bör erbjuda både distans- och campusutbildningar.

Studentportal med allt

Robert Sedzik passar på att slå ett slag för Uppsala universitets studentportal, som är helt egenutvecklad. Han är en av åtta systemutvecklare som jobbar med den.

– Här finns allt samlat, från kursplaner, scheman och e-postlistor till diskussionsforum och ytor för grupparbeten.

Varje student har sin egen sida, där man kan se hur man ligger till när det gäller inlämningar och resultat från tentor. Även betyg och intyg från olika kurser finns samlade där.

När jag lämnar ULL får jag en känsla av att ha klivit in i framtidens lärosal. Den senaste tekniken används i ett transparant öppet landskap. Ett aktivt lärande med senaste tekniken tillsammans med andra känns inspirerande.

 

FAKTA

Wallenberg initierade

Uppsala Learning Lab startade 2000 med pengar från Knut och Alice Wallenberg stiftelse. Det var ett samarbete mellan Uppsala universitet, Standford Unversity, KTH, KI och ett antal universitet i Tyskland. Inom denna satsning rymdes även Wallenberg Hall i Stanford.

36 000 kronor

Kostnaden för en interaktiv skrivtavla av typen Smartboard inklusive projektor ligger på runt 36 000 kronor. Priset varierar med fabrikat och hur många man köper.

Mentometrar i klassrummet

Mentometrar används i undervisningen för att ställa frågor till studenterna. Det kan gälla allt från vad de tycker i olika frågor till rena faktatester. Populärt är att ställa frågor om något centralt i ämnet och följa upp med en diskussion, gärna i bikupa.

Undervisa på distans

Få hjälp med att utveckla distansundervisningen. Här får man goda råd om hur man skapar känsla av klassrum och bygger upp personliga relationer med studenterna, som uppmuntras att kommunicera och ge feedback till varandra.

Portalen för studenter

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation, egen filarea och mejl. Man kan enkelt rikta information till olika grupper av studenter. Som lärare kan man bygga vidare på sin kurs genom att till exempel ha diskussionsforum, bädda in filmer, lägga ut kursmaterial, ha automaträttade tester och länka till andra kursrelevanta resurser på webben.

Läs mer: www.ull.uu.se
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera