Fråga oss här!
Vi erbjuder
Även om något kontrakt ännu inte är tecknat hoppas Rafael Altez få fortsätta sin odling i Akalla.

Agronom hungerstrejkar för att få odla

Tre veckors hungerstrejk kan ha gett resultat. Men ännu har inte
Rafael Alez fått klartecken för sin odling.
– Stadsodling utifrån ekologiska principer är en del av den framtida livsmedelsförsörjningen. Därför vore det glädjande om han får tillbaka sin mark, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Efter mer än tre veckor utan mat avbröt Rafael Altez sin hungerstrejk av hälsoskäl. Han är överväldigad av det stöd och den uppmärksamhet han har fått från både politiker och allmänhet.

– Mitt mål med hungerstrejken var att få tillbaka odlingsmarken och fortsätta odla pumpor, potatis, rödbetor, majs och andra grönsaker. Jag känner en stor glädje och lättnad över att kasnke få fortsätta med det.

Vid Akalla centrum genomförde han sin hungerstrejk och samlade in namnunderskrifter. Så skapade han opinion kring sin odling, som är en stor passion för honom.

Han har redan satt spaden i jorden och börjat bearbeta jorden, den kalla våren till trots. Det finns mycket att förbereda innan odlingen kommer igång på allvar.

Populärt utflyktsmål

Naturvetarnas ordförande Ivar de la Cruz har gett honom sitt fulla stöd under resans gång.

– Verksamheten är viktig eftersom den sätter fingret på en aktuell samhällsfråga. Stadsnära odling med ekologiska principer är en del av framtiden och behövs för att trygga en uthållig livsmedelsförsörjning.

Rafael Altez' permakultur har blivit något av en succé i det stadsnära jordbruket. Under säsongen är det många som kommer dit och handlar ekologiska grönsaker till självplock. Han säljer också till grossister och restauranger. Arbetskraften har både varit arbetslösa med invandrarbakgrund och volontärer.

Han odlar med små resurser i balans med naturen, där djur har en given roll. Under sina tre år har han ökat mullhalten rejält och skapat en odling som bygger på återvinning och vilar på naturvetenskaplig grund utan kemikalier.

Muntligt löfte

Men läget är inte lika positivt nu som det var i april, då det fanns ett muntligt löfte om att fortsätta odlingen. Förvaltaren av Hästa gård är på väg mot konkurs och det är osäkert vad som kommer att hända med jordbruksmarken som uppgår till 185 hektar.

– Jag väntar på ett skriftligt kontrakt. Först då känner jag mig säker, säger Rafael Altez.

Nu ligger en del av ansvaret hos Stockholms län 4H, som arrenderar marken av Stockholms stad. Lika viktigt är vad markägaren Stockholms stad vill med den unika resurs som Akalla gård utgör.

Det finns planer på att bygga bostäder på den attraktiva marken. Ett ljus i mörkret är nybildade Hästa gård vänförening, som består av boende i området, som vill utveckla Hästa gård. En av eldsjälarna i föreningen är Eric Scarfone, som själv är naturvetare och forskare inom neurovetenskap.

– Vi förhandlar med arrendatorn och Stockholms stad för att Rafael Altez ska kunna fortsätta med sin odling.

Eric Scarfone ser Akalla gård i ett större perspektiv och driver frågan om att gården ska bli ett kunskapscenter med forskning och utbildning om stadsnära jordbruk. Han har varit i kontakt med Stockholm resilience center för att få med dem på tåget.

I väntan på besked går vårbruket på sparlåga för Rafael Altez. Utan kontrakt får han vänta med att sätta spaden i jorden.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera