Fråga oss här!
Vi erbjuder
Amir Fathejalali har gått från landstinget till näringslivet.

Amir stoppar smittspridning med nålar

Smitta som sprids via oskyddade nålar och kanyler är ett stort problem inom sjukvården. Ett nytt EU-direktiv innebär att de måste ha ett inbyggt skydd. – Det är en arbetsmiljöfråga, där jag värnar mina före detta kolleger, säger Amir Fathejalali, produktspecialist på medicinteknikföretaget BD.

Publicerad: Uppdaterad:

De flesta i sjukvården har någon gång stuckit sig på en nål av misstag. Det kan få ödesdigra konsekvenser där smittor, som Hiv och hepatit kan spridas.

– Det finns ingen plats i sjukvården som är riskfri. Även om biomedicinska analytiker och sjuksköterskor är mest utsatta så kan även andra drabbas, säger Amir Fathejalali,

Det var på tidigt 80-tal som man upptäckte att sköterskor i USA drabbades av Hiv och hepatit C på ett oförklarligt sätt. Källan kunde i vissa fall spåras till kanyler och nålar som de hade kommit i beröring med.

För inte så länge sedan råkade lokalvårdare ut för en stickskada vid hantering av sopsäckar som innehöll oskyddade kanyler.

Nytt EU-direktiv

Den 1 maj i år träder ett EU-direktiv i kraft som innebär att stickskyddande produkter ska användas där det finns risk for exponering.  I USA har den lagen funnits sedan tolv år tillbaka. Det var en av Bill Clintons sista lagar han skrev på innan han avgick som president.

Bara inom EU uppskattar man att en miljon människor årligen drabbas av stickskador från nålar och kanyler, enligt Johnny Lundgren, vd på BD. Han förklarar att man i Sverige använder mer stickskyddande produkter i blodprovskanyler  än i infusions/och injektionskanyler.

Varför reagerar EU så sent?

– En orsak kan vara underskattning av risken och att det finns ett stort mörkertal, som beror på bristfällig rapportering. Man räknar med att bara vart tredje fall rapporteras. Det kan bero på att många inom vården försummar risken samtidigt som vissa inte vill erkänna att en stickskada uppstått. Andra klagar på att det tar tid samt är komplicerat att anmäla skadan.

I EU direktivet tas utbildning upp som en viktig ingrediens för att reducera stickskador i vården.

Det är här Amir Fathejalali kommer in i bilden. Som biomedicinsk analytiker kan han sjukvården och de riskmoment som finns vid hantering av nålar och kanyler. Med ett enkelt handgrepp visar han hur skyddshöljet i plast låser in och säkrar nålen.

– Man brukar räkna med att runt 80 procent av all vårdpersonal har stuckit sig av en nål eller kanyl av misstag. Det visar att ett skydd av det här slaget är viktigt. Enligt det nya direktivet ska alla fall rapporteras. Med den här tekniken minskar risken för smittspridning, säger Amir Fathejalali.

Perfekt bakgrund

BD är ett av flera företag som tillhandahåller stickskyddande produkter

– Målet är att utveckla fler produkter med stickskydd, både passivt skydd, som innebär att skyddet utlöses automatiskt efter att nålsticket är gjort, eller att man mekaniskt utlöser skyddet. Redan i dag finns exempel på båda typer av skydd, säger Johnny Lundgren.

Amir Fathejalali har en gedigen bakgrund som biomedicinsk analytiker och har jobbat i nio år inom landstinget. Därefter blev det några år på ett annat företag i branschen.

– Min bakgrund är perfekt för jobbet och jag ville ha en ny utmaning. En drivkraft för mig är att värna mina kollegor som utför nålsticken. De måste ha en bra arbetsmiljö utan smittorisker.

Vad är bäst med jobbet?

–  Att vara ute på kundbesök och träffa nya människor på sjukhus och vårdcentraler.

Är du säljare också?

–  När kunden redan har bestämt sig, oftast via offentliga upphandlingar, är min roll att utbilda och visa hur produkterna ska användas. Ett säljansvar ingår också i jobbet.

 

Amir Fathejalali

Aktuell: Produktspecialist på medicinteknikföretaget BD, som har runt 60 anställda i Sverige och 29 000 i hela världen.

Utbildning: Biomedicinsk analytiker och Biokemist. 

Familj: Gift och har två barn.

Drivkraft i jobbet: Är tävlingsinriktad och gillar att vinna.

Kopplar av med: Styrketränar.

Favoritapp: Flipboard, där man kan samla all typ av information. Rekommenderar jag starkt.

Palle Liljebäck

chefredaktör