Fråga oss här!
Vi erbjuder

"Öka kunskapen om naturvetares nyckelroller inom vården"

Emma Mårtensson ser ett stort behov av att driva naturvetares frågor inom landstingssektorn. Hon arbetar som sjukhusgenetiker på Region Skåne i Lund. Sedan i våras är hon ordförande för den nystartade professionsföreningen Sveriges sjukhusgenetiker, SSG.
Publicerad: Uppdaterad:

Vad driver dig att arbeta fackligt?

Det finns ett stort behov av att driva naturvetares frågor inom landstingssektorn. Här finns inte så många naturvetare och ofta tillhör dessa många olika yrkesgrupper med få medlemmar i varje. Det är då lätt att i en stor organisation bli förbisedd exempelvis när det gäller att skapa karriärvägar inom olika specialiteter. Det är också viktigt att öka kunskapen om naturvetares nyckelroller inom vården, framför allt hos HR-personal, som oftast är de vi möter i förhandlingar och överläggningar. Jag är också ordförande i den lokala Naturvetarföreningen.

 

Vad är er målsättning med professionsföreningen?

Vi endast är 31 sjukhusgenetiker i hela landet. Då blir det svårt att driva professionsfrågor enbart på en lokal nivå, särskilt inom stora organisationer som landstingen. Vi vill ha en tydlig, nationellt gällande definition av yrket, samt en skyddad titel. Vi har inte heller någon egen AID-kod (Arbetsidentifikation), men vi arbetar på det och skrev, tillsammans med tre andra professionsföreningar, en motion till Naturvetarnas kongress om detta. Motionen bifölls, så nu hoppas vi på förbundets hjälp att arbeta vidare. Om vi är fler som ställer krav så får vi större genomslagskraft, och det är bra om det sker på många landsting samtidigt.

 

Vad innebär det för alla på arbetsplatsen?

Vi är en relativt ny förening, som startade i maj 2012, och styrelsen är utspridd mellan Lund och Umeå. Inom kort ska vi ha ett medlemsmöte, där vi tänkte informera om och diskutera visioner och mål för föreningen. Diskussionerna kommer bland annat att handla om uppstart av en nationell utbildningsgrupp. Man får dock vara beredd på att fackligt arbete kan ta tid, vilket innebär att man kanske inte kommer att se så många omedelbara förändringar.

 

Vad innebär ditt jobb?

Jag arbetar främst med laboratoriemedicinsk diagnostik av genetiska sjukdomar och är processledare för laboratoriets molekylärgenetiska enhet. Detta innebär bland annat att kvalitetssäkra våra provsvar, utveckla nya metoder, samt att hålla sig uppdaterad inom nya teknologier och forskning. I jobbet ingår även att hålla i utbildningar, både internt för klinikens egen personal och externt för exempelvis gynekologer och barnmorskor. Jag trivs väldigt bra med jobbet, det är omväxlande och spännande och man gör verkligen en insats för patienterna.

 

Vad är bra med förbundet Naturvetarna?

Jag har haft mycket nytta av de fackliga utbildningarna som förbundet erbjuder. Ombudsmännen är tillgängliga och bra på att svara på frågor.

Christina Jägare

kommunikatör