Fråga oss här!
Vi erbjuder
Emma Pihl pratade om sin bok Konfliktkompetent ledarskap på Naturvetarnas Leadership Friday. Foto: Lars-Erik Liljebäck

Konflikter som leder framåt

Det är få som känner sig bekväma med konflikter. Rätt hanterade leder de till utveckling och kreativa miljöer med högt i tak på riktigt. På Naturvetarnas Leadership Friday visade författaren Emma Pihl även hur konflikter kan förebyggas.

Publicerad: Uppdaterad:

Tänk dig en arbetsplats utan motsättningar. Alla är överens om allt. Man pratar om att det är högt i tak, men i själva verket lägger man locket på. Det skulle nog bli ganska trist och inte leda till någon utveckling.

I boken Konflikkompetent ledarskap visar författaren och föreläsaren Emma Pihl att konflikter, om de hanteras och blir lösta på rätt sätt, ger möjligheter till utveckling och kreativa lösningar.

– Det är lätt att leda i medvind, men desto svårare när konflikter uppstår. Å andra sidan är de spännande och sätter chefen på prov. I ett första skede handlar det om att förstå konflikten, som ofta bottnar i motstridiga uppfattningar.

Men de kan lika gärna handla om att någon klampar in på annans område eller att någon inte tar sitt ansvar och sköter sitt jobb som det är tänkt.

Lyft blicken

När konflikter ska lösas är det lätt att grotta ner sig i detaljer istället för att hitta strukturer och se helheten ur ett helikopterperspektiv.

– Som chef ska man se hur strukturer är i obalans, som till exempel när kroppsspråk och ord inte stämmer överens. Kroppsspråket av slöjar sinnesstämning, som inte går att dölja med vackra ord.

Emma Pihl talar om gemensamma sanningar och rätt beteende både mot varandra och gentemot kunder. De värden man ska leverera ska delas av alla.

– Alla beteenden kan förstås, men inte accepteras. Bra eller dåliga beteenden finns inte, utan de är kopplade till sammanhanget. Kom ihåg att vi tolkar saker på olika sätt. En sanning för mig behöver inte vara det för dig.

Olika tolkningar

Som exempel nämner hon ordet ”oxe” som ger olika associationer för alla. För några är det en biff på tallriken eller trendiga skinnstövlar, medan det för andra är betande djur på en pastoral sommaräng. Jämför orden ”smink” och ”makeup”, ”dagis” och ”förskola”, som är namn på samma saker men som ger olika associationer.

– Våra olika tolkningar är en källa till konflikt och krockar med varandra. Därför är det så viktigt att förklara vad man menar och att kommunicera medvetet. Då agerar man på ett sätt som förebygger konflikter, liksom när konflikter ska lösas.

Sopa under mattan

Det sämsta man kan göra som chef är att sopa under mattan och hoppas att det löser sig.

– Kom ihåg att alla har ett ansvar. Om två personer har en konflikt bör man agera så här: ”Ni två pratar med varandra och kommer överens. Ni är vuxna människor som måste ta ansvar.”

Om medarbetarna inte lyckas lösa konflikten på egen hand måste chefen agera. Det vimlar av böcker med råd och dåd för hur man som chef ska göra. Emma Pihl lanserar en annan metod. Hon vänder på steken och låter bli att gå till botten med problemen.

Social lösning

Det klassiska sättet att hantera konflikter har samma angreppssätt som vid teknikstrul, till exempel när kopieringsmaskinen inte fungerar. Man analyserar problemet, söker orsaker och kommer fram till en lösning som sedan implementeras.

Emma Pihl presenterar en lösning som mer hör hemma i sociala system.
– Försök hitta framgångsfaktorn, när det fungerar som bäst. Föreställ er idealfallet och identifiera första steget. När man studerar framgångar blir man bra på att skapa dem. Utgå från det som fungerar och låt det bli ännu bättre.

Minnesgoda läsare av den här tidningen minns Kjell Enhager från förra Naturvetare, där han sa att framgång, ja även motgångar om man ältar dem, fastnar i hjärnans minnesspår. Det är alltså lättare att nå framgång om man tänker framgång.

Tydlighet och feedback

Det bästa är förstås att konflikterna inte skapas. Emma Pihl bygger sitt konfliktförebyggande ledarskap på nio byggstenar.
– Kom ihåg att en god ledare presterar genom sitt teams gemensamma resurser, idéer och förmågor. Med grus i maskineriet i form av konflikter presterar inte teamet på topp.

Några av byggstenarna handlar om värderingar och att man är tydlig med ens egna och andras uppfattningar. Kom ihåg att de ligger till grund för våra beteenden. Klargör också roller, uppgifter och relationer.

– En grundregel är att otydliga spelregler skapar konflikter. Lika viktigt är att ge feedback på rätt sätt, med viljan att stärka och uppmärksamma var medarbetarna kan förbättra.

Ännu en byggsten är att genom ledarskapet uppmuntra till kreativitet.
– Konflikträdsla är ett av de största hindren för kreativitet och nya idéer. Premiera det som är bra i stället för att fokusera på det som en medarbetare gjort fel. Fråga i stället vad intentionen var med det som blev fel. Att tillåta fel leder till en kreativ miljö där nya idéer kan födas.

Använd dagliga rutiner som förebygger konflikter. I det, menar Emma, ligger i att ha möten där alla deltagare vet vad som gäller. Sätt alltid sluttider för möten, och håll dem.

5 byggstenar som förebygger konflikter

  1. Syna och offentliggör dina och andras uppfattningar.
  2. Klargör intentioner och roller. Kommunicera dem.
  3. Ge och ta sorterad feedback.
  4. Locka fram teamets gemensamma talanger.
  5. Uppmuntra och stimulera medarbetarnas kreativitet.
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar