Fråga oss här!
Vi erbjuder
Saco-föreningen på Svensk Mjölk: fv: Johan Thorburn, Jonas Berglind, Elba Rubilar-Abreu (Naturvetarna), Eva Anflo och Anders Johannesson.

Facket räddade kvar tio

När verksamheten i Svensk Mjölk flyttar över till LRF och Växa Sverige skulle tjugo ha sagts upp. Efter fackliga förhandlingar får hälften av dem behålla jobbet. – Vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren. Nu kan vi tillsammans lyfta Sveriges mjölkbönder, säger Lennart Holmström, ordförande i Saco-föreningen på Svensk Mjölk.

Publicerad: Uppdaterad:

Vid förändringar har facket en viktig roll. Det kan handla om allt från expansioner till fusioner och nedskärningar. Och personalen påverkas alltid på något sätt.
Det hände när branschorganisationen Svensk Mjölk kastade in handduken. Verksamheten lever dock vidare under annan hatt.

Näringspolitiken hamnar tillsammans med mjölkkvalitet och nutrition på LRF inom den nybildade avdelningen LRF Mjölk. Den bondenära delen som handlar om avel, djurvälfärd, IT och utveckling av mjölkföretagen går in i Växa Sverige.

– Tanken är att stärka mjölkbönderna. I den nya organisationen blir vi effektivare och drar nytta av varandras kompetenser, säger Anders Johannesson, ordförande för Saco-föreningen på LRF.

  

Bra process

Den direkta vinsten för bönderna uppskattas till två öre mer per liter producerad mjölk.

Det var efter semestrarna i höstas som Svensk Mjölk flaggade för förändring. I oktober fattade styrelsen beslutet och de fackliga förhandlingarna kom i gång i november.

Från början avsåg man att säga upp tjugo av totalt cirka nitttio på Svensk Mjölk, främst inom administration och kommunikation.

– Efter fackliga förhandlingar kom man överens om att tio tjänster skulle bort. Vi lyfte vissa funktioner och såg att fler behövdes på Växa Sverige, säger Lennart Holmström, ordförande för Saco-föreningen på Svensk Mjölk.
De flesta, runt sextio medarbetare, går över till Växa Sverige och tjugo till LRF Mjölk.

Han intygar att processen har fungerat bra så här långt med en positiv dialog mellan arbetsgivare och fack. Förhandlingarna blev klara i god tid innan den formella övergången den 1 januari. Flytten beräknas vara klar i slutet av januari.

 

Blir vassare

Saco-föreningen på LRF välkomnar de nya medarbetarna och är förstås positiv till att LRF går skadefritt genom fusionen utan att personal behöver sägas upp.

– Vi ser möjligheten att bli ännu vassare genom förstärkningen från Svensk Mjölk. Vi får tillgång till fler experter där utmaningen är att försvara den svenska mjölken, som hotas av billig import, säger Anders Johannesson.

Han påminner om de experter som finns på Ideon i Lund och jobbar med nutrition och mjölkkvalitet.

Det finns gott om utmaningar för den svenska mjölken.
– Antalet mjölkbönder fortsätter att minska, vilket den har gjort under lång tid och är nu nere i femtusen. Ett trendbrott är att även den totala mjölkproduktionen minskar, vilket är illavarslande för det som brukar beskrivas som ryggraden i jordbruket.

 

Som en krockkudde

För att möta jordbrukets utmaningar inser ledningen att det behövs en bra personalpolitik för att locka de bästa medarbetarna. I det ligger att ha goda relationer med facket.

– LRF uppmuntrar det fackliga arbetet. Vi har samma mål, men lite olika ingångar där vi tillsammans försöker hitta lösningar. Olika uppfattningar finns förstås, säger Anders Johannesson.

Han beskriver Saco-föreningen som en krockkudde mellan ledning och personal, där det gäller att hantera information från båda håll på rätt sätt.

Vad händer med de fackliga frågorna?
– Eftersom vi går på olika avtal kommer det ske en så kallad inrangering, som innebär att de som kommer från Svensk Mjölk går över på vårt avtal, som bygger på kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen. De två fackklubbarna blir en med personal från gamla Svensk Mjölk och LRF.

 

Mer än löner

Tanken är att avtalen ska anpassas till varandra, både när det gäller löner och villkor. LRF:s policy är att lönerna ska vara marknadsmässiga, men inte löneledande.

– Att vara en modern attraktiv arbetsgivare handlar om mer än löner. Arbetstider och möjligheter till att jobba på annan plats, liksom semester och föräldralön betyder mycket. Här gäller det att vara kreativ, säger Anders Johannesson.
Elba Rubilar Abreu, ombudsman på Naturvetarna, har varit med under processen och gett stöd till Saco-föreningarna.

– Jag är imponerad över deras innovativa sätt att jobba. På ett tidigt stadium tog de kontakt med varandra för att underlätta övergången. Det kommer jag att tipsa andra akademikerföreningar om vid motsvarande förändring.

 

Varför sitter du i styrelsen för Saco-föreningen?

Anders Johannesson, ordförande. Jobbar med att förbättra förutsättningarna för att driva företag på landsbygden. Är skogsmästare i botten.
– Det känns meningsfullt att engagera sig för andra och hitta bra lösningar för personalen och för LRF som organisation. En hjärtefråga för mig är hur LRF ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Eva Anflo, representerar arbetstagarna i LRF:s styrelse. Hortonom som jobbar med företagsutveckling inom trädgård.
– Fackliga frågor har alltid engagerat mig. En drivkraft är att skapa bra relationer mellan ledning och personal. Det är spännande att jobba med människor och utmaningen är att hitta bra lösningar.

Johan Thorburn, kommunikatör på Stiftelsen Lantbruksforskning, ekonom.
– Det är viktigt att forskningen är representerad i det fackliga arbetet. Hittills har det varit en spännande resa både i det fackliga arbetet och att kommunicera lantbruksforskning.

Jonas Berglind, vice ordförande.  Miljöingenjör och verksamhetsutvecklare i miljö- och vattenfrågor på LRF region Mälardalen.
– Jag vill göra skillnad både för mig själv och mina medarbetare. Jag gillar att jobba tillsammans med andra för att hitta lösningar.

Palle Liljebäck

chefredaktör