Fråga oss här!
Vi erbjuder

Varför säger Naturvetarna upp avtalet med Unionen?

Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna, förklarar varför Naturvetarna vill stå på egna ben. Förtroendevalda på några företag välkomnar förändringen.  

Publicerad: Uppdaterad:
 1. Varför är det inte längre möjligt att vara med i både Naturvetarna och Unionen för en medlemsavgift?

– Vi blir tydligare som förbund och kan nu driva våra frågor fullt. Vi vill profilera oss som förbundet för naturvetare och tycker inte som Unionen i många frågor.  Till exempel passar inte Unionens låglönesatsning oss. Vi vill att lönerna ska vara helt individuella och grunda sig på prestation, resultat och ansvar.

 

2. Vad är Naturvetarnas styrka?

– Vi är specialister på naturvetare och deras arbetsmarknad och bransch. Det gör att vi kan ge den bästa service till medlemmarna i allt från löner och villkor till att komma vidare i arbetslivet. Vi jobbar också med samhällspolitisk påverkan till nytta för naturvetare. Det kan bland annat handla om kvalitet i utbildning och forskning, liksom att marknadsföra naturvetare på arbetsmarknaden.

 

3. Vad lockar Naturvetarna med?

– Vi har inga populistiska lockbeten, utan tror på vår idé som akademikerförbundet för naturvetare. Känner man sig som naturvetare menar jag att det bara finns ett förbund. Själv är jag kemist i botten och jobbade senast på Astra Zeneca i Södertälje.

 

Så gör du

Bli enkelansluten till Naturvetarna. 30 juni upphör dubbelanslutningsavtalet att gälla.

Formuläret hittar du här: www.naturvetarna.se/Ditt-medlemskap#formulär

 

Några förtroendevalda naturvetare ger sin syn på att dubbelanslutningsavtalet med Unionen har sagts upp:

 

”Självklart var jag hör hemma”

– Jättebra, nu blir det ordning och reda, säger Aina Illiano spontant, när Naturvetare ringer upp.

Hon förklarar att det nu blir tydligare vilket förbund som företräder olika medlemmar på företaget.

– Som naturvetare är det självklart var jag hör hemma. Akademikerföreningen företräder akademiker och inga andra, säger Aina Illiano, som tidigare var ordförande i akademikerföreningen på Astra Zeneca i Mölndal.

Förbunden skiljer sig bland annat åt i synen på löner.

– Vi sätter individen i fokus, där varje individ har rätt till löneutveckling utifrån prestation och ansvar. Det finns inga individgarantier, utan man måste prestera för att kunna höja sin lön.

Däremot samarbetar hon gärna med Unionen lokalt.

– Vi har ett gott samarbete lokalt och jobbar tillsammans i många frågor för att ge medlemmarna de bästa villkoren.

 

”Tror på individen i fokus”

–  Jag tror på att renodla och visa vad man står för. Därför välkomnar jag att dubbelanslutningsavtalet sägs upp, säger Christer Larsson, tidigare ordförande för akademikerföreningen på GE Healthcare.

Han gillar idén med fokus på individen i lönesättningen och att inte klumpa ihop alla i ett kollektiv.

–  Jag vill kunna påverka min lön utifrån mina prestationer och insatser. Den som gör ett bra jobb ska kunna få högre lön oberoende av medarbetarnas löner.

Unionens löneavtal är uppbyggt så att alla är garanterade en viss lönehöjning, oberoende prestation.

– Den synen på löner delar inte jag. Oavsett skillnader mellan löneavtalen har vi ett bra samarbete lokalt, där cheferna inte gör någon skillnad mellan dem som är med i Naturvetarna och medlemmar i Unionen.

Christer Larsson hoppas att inte så många lockas av Unionens erbjudanden om presenter och andra populistiska inslag. Medlemskapet menar han borde vara ett uttryck för vilka värderingar man har.

 

”Vi går på olika avtal”

– Helt rätt väg att gå. Medlemmar i Naturvetarna och Unionen har olika löneavtal, säger Anette Sundstedt, ledamot i akademikerföreningen på bioteknikföretaget Active Biotech i Lund.

Hon menar att dubbelanslutningen faller på sin egen orimlighet, eftersom det är så stora skillnader i löneavtalet.

– Till skillnad från Unionen har vi inga indivigarantier och lönen sätts utifrån ansvar och prestation. Därmed inte sagt att de som inte får någon lönehöjning lämnas i sticket.

Anette Sundstedt förklarar att man har rätt till en förklaring och åtgärdsplan om lönen inte höjs. 

På Active Biotech finns det bara några få dubbelanslutna medlemmar.

 

Läs mer om uppsägningen av dubbelanslutningsavtalet

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Arvo Paperiosasto 2013-04-23

Svar till Bo Seving: Tyvärr finns det företag, där individens insatser är helt oväsentligt vid löneförhandlingen. I dessa fall gör ni tyvärr ingenting.

Bo Seving 2013-04-15

Naturvetarnas förhandlingschef Bo Seving svarar: Hej och tack för kommentarer. Vi beklagar att Uno Skog inte sympatiserar med Naturvetarnas lönepolicy. För oss är det individens insatser och prestationer som ska värderas. Det gynnar både medlemmarnas löneutveckling och verksamheten. Hög kompetens och ett väl utfört arbete ska avspegla sig i lönekuvertet.

Uno Skog 2013-04-12

Solidaritet kontra elitism. Är akademiker värdefullare än ickeakademiker? Klass måste markeras på något sätt! Är vissa människors tid mer värd än andras? Få är de som inte vill göra ett bra jobb. Ju större löneskillnader desto större klyftor i samhället. Denna mentalitet kommer på sikt att bryta ner samhället. Jag är och känner mig som en naturvetare men sympatiserar med den mer solidariska tanke som finns hos Unionen. Nu måste jag välja. Sorgligt.

Nora Sandström 2013-04-12

Jag har valt Naturvetarna främst för att jag tycker jag har bättre nytta av deras Medlemstidning och nyhetsbrev. Men om jag får ett nytt arbete som inte alls har med naturvetenskap att göra får jag väl byta igen.

Irene Löthegård 2013-04-12

Bra att vi kan stå på egna ben äntligen. Unionen försämrades när dom allierades med Handels.
Kommentera