Fråga oss här!
Vi erbjuder

Ställ krav på ditt chefskap

Det blir allt tuffare att vara chef. Förväntningarna om det goda chefskapet stämmer dåligt med de villkor som chefer möter i en komplex organisation med flera maktcentra. Magnus Dalsvall presenterade sin bok "Bortom tankefällan" på Leadership Friday.

Publicerad: Uppdaterad:

Känner du att en stor del av din arbetstid äts upp av administration? I stället för att vara ledare och coacha personalen fastnar du i linjestrukturer, som växer på alla ledder och blir oöverblickbara.

Den nya ordningen har smugit sig på, som de långsamma stegens tyranni, där ingen riktigt har lagt märke till förändringen.

I slutet av 80-talet uppskattade man att tre fjärdedelar av arbetstiden gick till att coacha och utveckla medarbetarna. Övrig tid användes till administration. I dag är det tvärtom, enligt Magnus Dalsvall, en av författarna till boken "Bortom tankefällan". Han har mångårig erfarenhet som personalchef på bland annat SAS och driver i dag företaget HR-akuten.

Riv pyramiderna

Det var när Jan Carlzon rev pyramiderna på 80-talet som den här förändringen startade.

– Det fina var att kunden kom i fokus när nya ledningssystem, som Lean lanserades. Men Lean och ständig förbättring som ledstjärna har en baksida, där ledningssystem och organisationer har tagit större plats.

Magnus Dalsvall beskriver det som att chefen har blivit en administrativ slasktratt. Allt från beslut i frågor om ekonomi och HR till kommunikation och IT hamnar på chefens bord.

– Det är inte konstigt att så få vill bli chefer. Arbetsbördan blir inte rimlig och arbetets innehåll blir inte alls som man tänkt sig. Unga kvinnor vill inte bli chefer och till lediga rektorstjänster är det ofta inte ens en sökande per tjänst.

Matriser och processer

Men det är inte så enkelt att en organisationsform har försvunnit och ersatts av en annan, utan alla lever kvar och flätas in i varandra.

– Vi ser att ett organisatoriskt landskap har vuxit fram där den klassiska linjeorganisationen kompletteras med matriser, processer, standardiseringar, IT-system, projekt, informella och professionella nätverk och olika typer av förändringsarbeten.

Det menar Magnus Dalsvall rimmar illa med dagens krav på samspel mellan ledare och medarbetare.

– Den tankefällan skapar en enorm frustration som gör att vi får hämmade och byråkratiska organisationer med kapsejsade chefsroller.

Med flera maktcentra i den komplicerade matrisen är det svårt att veta vem som egentligen är herre över besluten.

– Här finns ingen given rangordning eller nivåer. Aktörerna inom matrisen formar sina egna mål och det är en oklar gräns mot omvärden. Man tar fram data för att få svar på om organisationen fungerar. Men bara 15 procent av alla data kommer till användning.

Dyra administratörer

De olika systemen för att hantera möten, ekonomi, IT och förändringar är delvis överflödiga om avsikten är att sätta en siffra på det och använda som uppföljning. Även viljan att förändra går ofta över styr.

– Så mycket som 70 procent av allt förändringsarbete som beslutas centralt misslyckas.

Att chefer har blivit administratörer menar Magnus Dalsvall är slöseri. Chefer är dyra administratörer. Ett sådant exempel är läkare som bara ägnar 20 procent av sin tid åt det de är bäst på.

Men det finns lösningar på problemet att den verkliga organisationen krockar med de egna förväntningarna.

– Formulera en önskelista på vad du behöver för att göra ett bra jobb som ledare. Det handlar bland annat om att ha ett rimligt antal medarbetare. Fler än 20 ska de inte vara. Runt 70 är inte ovanligt och det dubbla förekommer. Klargör hur du vill att ditt ledarskap ska fungera och vilken support du behöver för att klara det.

Chefer är människor

Han påminner om det självklara: att chefer också är människor. Jämför med en cockpit i ett flygplan där miljön är byggd för att människor ska kunna fatta kloka beslut under hög stress, utifrån den mänskliga hjärnans styrkor och begränsningar. Därför har onödiga signalsystem och rapporteringskrav rensats bort.

Så borde det även vara för chefer, menar Magnus Dalsvall.

 

5 goda råd till chefer

1. Rensa i de administrativa systemen, som alla policys som chefer brottas med i sin vardag.

2. Stanna längre hos en arbetsgivare, det tar lång tid att sätta sig in i och utveckla en organisation.

3. Ställ krav på modern ledarutveckling. Inse att chefer inte jobbar i den goda hierarkin. Utbildning och utvärdering måste anpassas till chefens vardag i det nya organisatoriska landskapet.

4. Utnyttja möten. 50 procent av arbetstiden sitter chefer på möten. Se möten som ett av de viktigaste fundamenten i ett modernt ledarskap.

5. Se medarbetarna som ledare. Även de måste tänka i system och deras beslut är strategiska. Ofta lönar det sig mer att skicka dem på chefsutbildning än att ge cheferna ännu en kunskapsdos, som de kanske inte behöver.

 

Vad en chef bör kunna

Ta initiativ och våga ta beslut. Förstå de system som organisationen använder. Hantera stora informationsmängder. Använda möten till utveckling. Driva och hantera frågor med flera maktcentra. Hantera och utnyttja mångfald. Ha goda relationer.

Författarna till boken "Bortom tankefällan" är Magnus Dalsvall och Kjell Lindström. Boken ges ut av Vulkan.

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Prick 2013-06-27

Åh vad härligt att höra "Ofta lönar det sig mer att skicka dem på chefsutbildning än att ge cheferna ännu en kunskapsdos"! Jag hade aldrig hört det förut och trodde det kanske bara var min oerfarenhet som ny chef som gjorde att inte ännu fattat varför ledningen satsar allt på cheferna och inget på medarbetarna.
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies