Fråga oss här!
Vi erbjuder

Solveig Bachler 2013-08-17

Till "inspektör". Är du medveten om att det förekommer att djurskyddskontrollanter (skriver ut den verkliga beteckningen, det är få som har de kvalifikationer som krävs för en "inspektör") är de som "levt utanför samhällets regler". Det är inte Sveriges djurskyddslagars minimikrav som gäller utan EU:s, tex animaliedirektivet och kontrollförordning samt andra direktiv och förordningar. Har du "inspektör" under alla år, även på kommuntiden tillämpat den Svenska lagen utan att ta hänsyn till EU-lagstiftningen då visar det ju bara det vi redan skrivit (vi den rättsrötade massan som du anser kommer ut i media med sitt hat och förakt och är så besvärliga) att många av er sk "inspektörer" och kontrollanter inte har de kvalifikationer som är nödvändiga för att inte begå rättsövergrepp. Du skriver om åtalsanmälningar, ja det görs sällan trots att det enligt strafföreskrifterna är er skyldighet att så göra - brukar sen inte hålla i TR. Sanktioner som djurförbud, omhändertagande som du också nämner får inte heller de tillämpas. Undrar du och dina likasinnade sedan varför en och annan djurägare eller fd djurägare blivit "lite griniga" på de tjänstemän som varit i farten. Nej, ta och läs på er juridik och inse att Sverige varit med i EU sedan 1995 och att det vart slut med möjligheten att tillämpa många Svenska regler 1 jan 1999, det är minimikraven i tex animaliedirektivet mm EU-lagstiftning som gäller, allt annat är utomlagligt och skapar den situation ni nu börjat uppleva. Kunskap godvänner, kunskap, det är det som löser upp de problem som skapats under snart 15 år eller mer och sen upprättelse åt alla av maktmissbruk och rättsövergrepp drabbade. Klart slut