Fråga oss här!
Vi erbjuder

Solveig Bachler 2013-08-17

Till Inspektör och medlem: vi som ni kallar femfemmor och rättshaverister TÖRS i alla fall gå ut med våra namn till skillnad från ER. Jag kan inte tala för någon annan än mig själv men är andras ärenden lika som mitt förstår jag massans vrede och att namnen anses återkomma i den media där ordet tillåts är inte alls konstigt då jag tror att sannolikheten är betydligt större att de flesta utsatts för rättsövergrepp i olika grad än att de begått något brott eller ens fel i sin djurhållning. För Er trovärdighets skull, fram med era namn för ni heter väl inte inspektör och medlem. Förresten inspektör, inom vilket område är du inspektör och törs du delge ditt cv? Som jag redan skrivit så kan jag bara skriva för mig själv men mitt är ett klockrent bedrägeri, beställt av en person för att lösa de avtalsbrott denne gjort, sen har det spårat ur mer och mer. För att skriva om sannolikhet så är den stor att mitt kommer till allmänhetens kännedom, sen är det väl upp till var och en att bedöma huruvida jag är en rättshaverist eller utsatt för rättshaveri. Jag har allt bevisat svart på vitt, ljud, film osv och för att inte tala om det lagstöd jag har för att mitt förutom ett bedrägeri även är en total rättsröta på alla plan. Jag skulle inte gå ut i ett enda forum om jag inte visste att jag har "på fötterna", jag har hittat det mesta i myndigheternas egna arkiv, grattis! sen har jag lagt pussel och kämpat för att få de saknade bitarna emellan under flera år, det är ett mäktigt system moder Svea har byggt upp till skydd för statligt och kommunalt anställda. Inspektör och medlem, fram med era verkliga namn sen kan vi diskutera i framtiden när mitt ligger i dagen ljus för beskådning (om ni törs).