Fråga oss här!
Vi erbjuder

Inspektör 2013-08-16

Samma namn kommer igen - i Naturvetarnas facktidning likaväl som i Land, ATL, kvällspress, dagstidningar... En del som får sina djur omhändertagna får också en hatisk inställning till myndigheten som fattat beslutet och även till de personer som befunnit sig på plats och sett deras djurhållning. Hatet får näring i media, så visst är situationen allvarlig - för inspektörerna. Jag förstår om man tycker synd om sig själv en tid efter ett större ingripande, men någon gång borde man komma till insikt och börja rannsaka sig själv och fundera på vad man själv hade för del i att man blev åtalsanmäld, fick föreläggande att vidta vissa åtgärder eller att djuren omhändertogs. Jag har arbetat länge med djurskydd, även på kommunala tiden. Det förekom hot och våld även då. Som inspektör har man alltid träffat människor som levt utanför samhällets regler, så det nya är inte att det finns mer missnöjda människor nu utan att man har möjlighet att nå ut i media med sitt hat och förakt. Jag har aldrig någonsin hotat en djurägare utan mött dem med respekt och låtit samtliga komma till tals för att kunna föra en diskussion. De allra flesta djurägare går alldeles utmärkt att föra bra dialoger med. Trots det har jag blivit hotad flera gånger (både verbalt och med tillhyggen som kniv). Det finns ingenting som kan rättfärdiga detta! Jag vill gärna avsluta med att säga att det inte är någon som helst risk att Sverige ska stå utan egen animalieproduktion som en del påstått. De allra flesta djurhållningarna i Sverige är mycket välskötta! Det finns många djurägare som har lagt ribban betydligt högre än djurskyddslagens minimikrav!