Fråga oss här!
Vi erbjuder

Celia Sager 2013-08-20

Kristofer, detta är ju ingen prestigediskussion och naturligtvis ska ingen yrkeskår eller enskild människa drabbas av övergrepp, varken i sin yrkesutövning eller i sitt eget hem. (Starkare regler gäller för att bereda sig tillträde till någons hem). Jag tror inte någon kommentar uttrycker smutskastning utan beskrivning av fakta. Jag vet, i mitt fall, att de som handlade mitt ärende INTE var kompetenta. Likaså vet jag att flera av de handlingar, som fanns i min akt inte var beskrivning av mina hundar eller att det kök, som fanns där inte var mitt kök.(Upprepning) Sen får folk ha vilka uppfattningar, som helst. Likväl, som det finns inkompetena personer i varje yrkeskår finns det även bland djurskyddspersonal. Det, som oftast skiljer myndighetspersonal från t.ex. mina kolleger är att det inte finns något kontrollorgan över dem. Man kan överklaga länsstyrelsens beslut, men det leder sällan till någon rättelse, då länsstyrelserna ofta har mycket nära kontakt med förvaltningsdomstolar och kammarrätter o.s.v. En nyanserad diskussion är alltid av värde. Sen får var och en bedöma efter sin egen synvinkel. Jag har arbetat som läkare sedan 1980 och arbetat som genetiker för F.N. och därmed naturligtvis varit utsatt för hot massvis av gånger, men vet att det bästa sättet att bemöta dessa hot är diskussion, om möjligt. Jag önskar att många fler inom djurskyddet följde denna princip och därmed undvek aggression. Om man, som jag levt med hundar i hela mitt liv och djurskyddspersonal tar mina utställningshundar, som vunnit Bäst I Ras veckan innan och veterinär inte hittar några fel på dem, när de dessutom bryter sig in i mitt hem, när jag är ute på tomten med hundarna och de påstår att en anonym anmälare påstår att mina två hundar aldrig får gå ut, då finner jag mig naturligtvis inte i detta och när jag samtidigt ser så många likartade fall, då kan jag inte anse att alla djurskyddshandläggare/konsulenter är mycket kompetenta. Celia Sager