Vi erbjuder

Naturvetarna redo för det stora språnget

När du läser det här är det troligtvis bara några dagar kvar av min tid som Naturvetarnas ordförande. Dags att reflektera över det som varit och framtiden! skriver Madelen Nilsson, ordförande i Naturvetarna

Publicerad: Uppdaterad:

Det som varit roligast under min tid som ordförande är möten med människor. Att få träffa medlemmar och höra om deras vardag, och få en inblick i hur saker fungerar. Alla fantastiska naturvetare som arbetar i med- och motvind. Ibland har det gjort mig frusterad, eftersom Naturvetarna inte har oändliga resurser att sätta in för att stödja medlemmar.

Jag är stoltast över den plattform vi har byggt. Nu finns ett Naturvetarna som samlar naturvetare i Sverige, allt från nanofysiker och astronomer till agronomer, biologer och jägmästare. Här finns också toxikologer, miljövetare och sjukhusfysiker. Listan kan göras lång. Vi arbetar i olika roller som specialister, forskare, generalister och chefer.

Vi är samlade i en och samma organisation, med kraft att agera och påverka samhällsutvecklingen. Vi har stärkt det inre samarbetet med bland annat professionsföreningar och nätverk för studenter och chefer. Vi har byggt vidare på relationerna med våra samarbetspartners. Allt detta har tagit tid och kraft, men nu har vi en stabil plattform för att kunna driva Sveriges naturvetares frågor på arbetsmarknaden.

Medlemmar får det stöd de behöver i olika skeden av arbetslivet. Det handlar exempelvis om löner och villkor inför första jobbet eller när man byter jobb. Efter en omorganisation eller nedläggning, som i fallet Astra Zeneca i Lund och Södertälje, hjälper vi medlemmarna att få bra villkor och ger dem verktygen att komma vidare i karriären.

Väljer du att bli chef, egenföretagare eller forskare så erbjuder Naturvetarna kompetent stöd för dig. Vi är också avtalspart inom till exempel Industri- och kemigruppen liksom med Skogs- och lantbruksarbetsgivareförbundet. Därigenom kan vi påverka innehållet i de centrala avtalen.

Vad finns kvar att göra? Här är tre goda råd till Naturvetarna:

  1. Det utåtriktade synlighets- och påverkansarbete behöver ta ett kliv till för att effektivare nå fram med våra budskap till politiker och allmänhet.
  2. Det behövs en förbundsordförande med huvudsaklig sysselsättning att vara just ordförande, både att vara örat och språkröret för Sveriges naturvetare. Det tar tid att träffa medlemmar, bygga relationer och driva frågor.
  3. Naturvetarnas kansli är en nod med samlad kompetens som dagligen arbetar för medlemmarna. En flytt till en centralare position i Stockholm skulle göra det mer lättillgängligt.

Mänskligheten står inför många utmaningar där naturvetare har nyckelroller. Det handlar bland annat om att utveckla ny miljöteknik, ta fram nya läkemedel och metoder för hushållning av vatten, liksom att skapa uthålliga system för livsmedelsproduktion.

Den naturvetenskapliga kompetensen ska tas tillvara på bästa sätt, och Naturvetarna måste vara en supereffektiv organisation för att visa hur det ska gå till.
Med den kraft som finns i Naturvetarna är förbundet nu redo för det stora språnget! Till sist: Det är vi alla tillsammans som är Naturvetarna.

 

Tummen ner:

Naturvetarnas inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet. Den ger trygghet och får oss att våga. Om vi skulle bli uppsagda har vi 80 procent av tidigare lön under ett halvår.

Tummen upp:

Det är ett systemfel att a-kassan har ett tak på 18 700 kronor per månad. Före skatt! Den har inte hängt med i löneutveckligen. Naturvetarna tätar en läcka med inkomstförsäkringen, men felet finns kvar i systemet.

Text: Madelen Nilsson

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies