Fråga oss här!
Vi erbjuder

Janne Bjurström 2013-08-16

Seglade i Skotska vatten de två senaste somrarna och fängslas av den vackra kusten! Basaltpelare på ön Staffa borde vara exkursionsmål för alla Geovetarstudenter. Väldigt mycket sedimentära bergarter också i Skottland med helt andra landformer än vad vi är vana vid i Sverige. Det ser inte ut som våra hårda prekambriska urberg. Inte heller som Norges U-dalar utan helt andra erosionsformer och aktiva talus-branter syntes ofta. Lodräta bergväggar ner i havet, ibland flera hundra meter höga, med mycket fågelliv. Syns endast från havet. Gör en segling där över om du har möjlighet!
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies