Fråga oss här!
Vi erbjuder

Nora Sandström 2013-04-12

Jag tror det görs för många djurförsök, även om inte alla innebär lidande för djuren. När jag arbetade skulle det göras pyrogentest på läkemedel, vilket innebar att de injicerades och kaniner och man sedan mätte deras kroppstemperatur för att se om de fick feber. Även om temperaturen inte höjdes skulle kaninen avlivas efter tre försök, jag tyckte det är slösaktigt. Jag ville inte avliva möss och råttor när jag studerade, tyckte att de inte skulle offra livet för våra taffliga försök som inte ledde någonstans. Alla kemikalier har ett LD50-värde, vilket innebär att man matar råttor och möss med olika doser av ämnet och ser vid vilken dos 50 % av djuren dör. Detta är några exempel på försök där jag tycker att man dödar djur i onödan. Metoder med cellkulturer blir bättre och kan används i stället, om inte regelverken var så tröga.