Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens fråga: Vad tycker du om djurförsök?

Bra, oförsvarbart eller ett nödvändigt ont. Svåra frågor har sällan enkla svar. Vilken väg tycker du är rätt att gå?

Publicerad: Uppdaterad:

Läs mer om djurförsök här

 

 

Kommentarer

hej 2015-05-08

skit dåligt!

Råttan Å 2013-09-20

Plågsamma djurförsök skall förbjudas! Även otrevliga,hälsovådliga och dödliga djurförsök skall förbjudas! Det finns alternativa metoder istället för plågsamma djurförsök,och då skall dessa användas. Och finns det inte tillräckligt med alternativa metoder istället för plågsamma djurförsök i dagsläget,så skall detta tas fram. Det skall läggas betydligt mer statliga och kommunala skattemedel på alternativa metoder istället för plågsamma djurförsök. Det finns en organisation/stiftelse i Sverige som heter Forska Utan Djur,och dom borde också få skattemedel från stat och kommun. Denna organisation/stiftelse kan man stödja med privata ekonomiska gåvor,och detta kan ske från privatpersoner och företag. Men staten och kommunerna måste också göra det. Råttor och möss och övriga utsatta smågnagare skall få extra skydd mot utnyttjande och förtryck. Vi i Sverige måste också sätta press på USA och den USA:ska regeringen,så att dom kräver att också råttor och möss skall ingå i den nord-amerikanska djurskyddslagen. Idag 2013? -Så ingår inte råttor och möss i djurskyddslagen i USA. Men det finns dock drivkrafter i USA som försöker att föra råttornas och mössens talan i denna sak. Det är PETA och Mice and Rat Rights som nu driver frågan i Vita Huset,och Obama har lovat att driva på så att råttor och möss får ingå i djurskyddslagen på samma sätt som alla andra djur. Men det gäller då att Obama och demokraterna får makten i representanthuset nästa år 2014. I Sverige så måste det också läggas skattemedel på Human blastocyst stamcellsforskning,Human embryonal stamcellsforskning och Human fosteral stamcellsforskning. Och så måste det tas mer stamceller från humana befruktade ägg och provrörsbefruktningar från humana provrörsbehandlingar. Dessa metoder med att använda stamceller från mänskliga celler ägg blastocyster embryon och foster,ger också betydligt bättre resultat för att snabbt få fram botemedel mot sjukdomar och åldrandet.

Eva 2013-04-19

Hellre djurförsök än att prova medicin på barn. Det är väl sunt förnuft, hoppas jag.

Anita 2013-04-17

Oförsvarbart! Det finns alternativ (forskautandjurforsok.se) och pengar borde läggas på att få fram ännu fler alternativ. Ett liv är ett liv, levande och kännande, samma värde oavsett form. Varför skulle ett djurs liv vara mindre värt än en människas? Hur kan man komma på tanken att mäta ett liv mot ett annat? (Vad skulle det mätas i? Intelligens? Utseende?) Vem som har mest "rätt" att leva... En massmördare, pedofil, hund, apa eller mus? Att djurförsöksdjur inte lider bara för att de har mat, vatten och sällskap stämmer inte. Att hållas fången (alla förstår känslan när du beskriver att du känner dig som "ett djur i bur"), bli utsatt för olika övergrepp om och om igen under hela sitt liv.... det medför självklart lidande och stress! Att djurförsöken blivit godkända av djuretiska nämnden betyder INTE att djuren inte lider. Människan är inte mer värd än någon annan levande varelse. Och det är bara människan som plågar och dödar i annat syfte än att få mat.

Janna Björk 2013-04-17

Då vi människor i mångt och mycket anser oss intelligentare än övriga djur så ligger det också ett ansvar i att inte plåga andra arter för våran egen vinnings skull. Men som i mångt och mycket är människan helt egoistisk och går över lik för sin egen vinnings skull. För att få till stånd ett helt djurförsöksfritt samhälle krävs ett förbud mot djurförsök. Företag m.fl. tvingas då utnyttja befintliga och utveckla nya metoder där människan ej rovför sej på andra arter.

Johanna E 2013-04-17

Idag används ofta djurförsök för att det är ett billigt alternativ, det är oförsvarbart! Finns det alternativa metoder bör det definitivt inte vara tillåtet med djurförsök! Det är också oförsvarbart att djurförsök används för att testa helt onödiga produkter såsom t.e.x kosmetika - hur många fler produkter behöver vi egentligen? Läkemedelsföretagen tjänar stora pengar, jag tycker att man borde kräva att en del av deras vinst avsattes till Stiftelsen Forskning utan Djurförsök.

Ebba 2013-04-15

Djurförsök är inte försvarsbart, i alla fall inte som det fungerar idag. Jag sätter inte djur över människor när jag säger detta utan tycker att alla har samma värde. Tror inte på människans överlägsenhet. Lyssnade på ett föredrag om reproduktionsmedicin, mannen hade gjort ett försök för att se hur fårmamman reagerade när fostrets skars ut. Lammfostret var då i stort sett utvecklat. Målet var att se om får mammans stresshormoner ökade. vilket det gjorde. surprise. Detta försök gjordes i Lund/Malmö nån gång de senaste fem åren. Hur kan dettta motiveras? Bara för att försöken är medicinska gör de dem inte till försvarsbara, många är bara onödiga...

Tyckare 2013-04-15

Helt klart att det inte är bra. Även om det vore tillåtet, vem vill och törs ta risken att pröva allt på sig själv och alla oss andra? Mediciner, kosmetika, hygienartiklar, kemikalier i alla våra prylar. Man kan alltid diskutera vad av allt detta vi verkligen behöver. Det vi har nu är en kompromiss av alla sidors behov idag. I morgon är en ny dag. Dags för en ny kompromiss?

Helena Augustsson 2013-04-14

Svensk forskning visar klart och tydligt att resultat från försök på framodlad mänsklig vävnad är långt mer tillförlitlig än försök på djur. Varje gång det är möjligt att göra försöken på mänsklig vävnad bör vi göra det, både för både vår egen och djurens skull. Forskningen blir då mer tillförlitlig, tillämpbar och etisk. Varför skulle någon av ren princip hellre vilja testa på djur, när bevisen är så stora för att det finns bättre, säkrare och mer etiska alternativ i väldigt många fall? Tekniken finns redan, nu är det dags att börja använda den på allvar.

Linnéa 2013-04-13

Så länge vi inte lämnar in oss själva eller syskon eller föräldrar eller barn för människoförsök (tror inte att det är etiskt försvarbart ens en gång) så kommer vi att behöva ha kvar djurförsöken. Själv är jag djursjukskötarstudent och värnar om djurs främsta omvårdnad både inom och utanför djursjukvården. Något som oftast glöms bort är att vi genom djurförsök även har lärt oss en hel del om de exotiska sällskapsdjuren (gnagare räknas hit) för en förbättrad vård och omvårdnad. Med det sagt finns det vissa djurförsök som jag kan anse vara onödiga, exempelvis sminkar jag mig extremt sällan (ser väl ut därefter) och ser ingen vinst för mänskligheten att vi vet om mascaran kommer att ge mig rinniga ögon.

Mikaela 2013-04-13

Jag anser att djurförsök är oetiskt och oförsvarbart. Vad ger oss människor rätt att anse oss "stå över andra arter"? Vi utgår från våra egna definitioner om "högre stående" arter och vårt kulturarv, där vi ställer oss högst på pedestalen. Jag tror att mycket av dagens djurförsök fortfarande går mycket på rutin där man egentligen kunde hittat alternativ till djurförsöken.

Hanna 2013-04-12

Djurförsök som skadar individen är oförsvarbart enligt mig, i nuläget finns inte ersättningar för väldigt många typer av tester så det krävs mer forskning på området för att kunna gå bort ifrån dem. Jag jobbar med forskning inom mikrobiologi och där använder många råttor som modellorganismer. Dessa människor följer reglerna och tar hand om djuren "så bra det går", men hur kan det anses vara bra djurhållning när man smittar djur med dödliga virus eller bakterier för att sedan döda de som inte dog av smittan? Jag har sett många grupper inte ens använda djurkropparna efteråt till analys, de sparar kroppsdelar som får ligga på labbet i flera år före de sedan kastas utan att över huvud taget använt dom. Det är alldeles för enkelt att få tillstånd för djurförsök. Varje år används ca 1 miljon djur i djurförsök i Sverige, det handlar inte om att sätta djur framför människan men att behandla djur som vad de faktiskt är; levande och kännande individer.

Jonas M 2013-04-12

Djurförsök är fullt berättigade, även om djuren utsätts för lidande, när syftet är att utveckla behandlingsmetoder mot sjukdomar hos människor. Man måste prioritera människors liv och hälsa framför djurs välmåga. Jag förstår inte hur man kan sätta djur framför människor, vilket de som säger blankt nej till djurförsök faktiskt gör.

SofienRehndell 2013-04-12

äldigt många av människans sjukdomar beror på att vi lever fel. Det är sjukt att djur ska behöva ta konsekvenserna av att vi äter oss feta, röker, dricker för mycket alkohol, sprider mängder med gifter i vår miljö osv. Sedan finns det så klart sjukdomar vi får ändå, men ska någon annan individ behöva berövas sitt liv för det? Lägg pengarna på att hitta alternativ i stället!

Malin 2013-04-12

Jag arbetar med forskning inom immunologi och immunitet, bland annat med forskning om autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism. När man arbetar med så komplexa system med så många organ och celltyper inblandade kan man aldrig helt komma undan djurförsök. Vi arbetar med möss, vaccinerar dem och tittar på reaktioner i celler och systemiskt. Våra möss lider inte, de är uppfödda för detta ändamål, har mat, vatten och sällskap. De behöver inte akta sig för rovfåglar och katter. Varje försök är godkänt av försöksdjursetisk nämnd, som inte släpper igenom onödiga eller plågsamma försök. Resultaten av försöken är viktiga pusselbitar för att förstå hur de biologiska systemen fungerar i olika situationer. Detta är grunden för ALLA läkemedel, nya såväl som gamla. Det är sant att en inducerad sjukdomsmodell inte alltid svarar likadant på en behandling som patienter gör, men det beror mer på att man inte alltid vet precis hur ett sjukdomstillstånd tillkommit än på att djurens immunsystem skiljer sig från djuret människa.

Svante 2013-04-12

Man ska inte låta djur lida i onödan, men när djurförsök behövs, är djurens rättigheter avsevärt mindre viktiga än rättigheterna av ett barn som är döende av cancer.

Nora Sandström 2013-04-12

Jag tror det görs för många djurförsök, även om inte alla innebär lidande för djuren. När jag arbetade skulle det göras pyrogentest på läkemedel, vilket innebar att de injicerades och kaniner och man sedan mätte deras kroppstemperatur för att se om de fick feber. Även om temperaturen inte höjdes skulle kaninen avlivas efter tre försök, jag tyckte det är slösaktigt. Jag ville inte avliva möss och råttor när jag studerade, tyckte att de inte skulle offra livet för våra taffliga försök som inte ledde någonstans. Alla kemikalier har ett LD50-värde, vilket innebär att man matar råttor och möss med olika doser av ämnet och ser vid vilken dos 50 % av djuren dör. Detta är några exempel på försök där jag tycker att man dödar djur i onödan. Metoder med cellkulturer blir bättre och kan används i stället, om inte regelverken var så tröga.

Mattias 2013-04-12

Även djurförsök där djuren avsiktligt utsätts för lidande är ett nödvändigt ont och detta ställer höga krav på etikprövning. Det är viktigt att vi gemensamt tar ansvar för våra försöksdjur. Jag har själv ingripit då jag upptäckt vanvård av försöksdjur.

Malin 2013-04-12

Jag arbetar med forskning inom immunologi och immunitet, bland annat med forskning om autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism. När man arbetar med så komplexa system med så många organ och celltyper inblandade kan man aldrig helt komma undan djurförsök. Vi arbetar med möss, vaccinerar dem och tittar på reaktioner i celler och systemiskt. Våra möss lider inte, de är uppfödda för detta ändamål, har mat, vatten och sällskap. De behöver inte akta sig för rovfåglar och katter. Varje försök är godkänt av försöksdjursetisk nämnd, som inte släpper igenom onödiga eller plågsamma försök. Resultaten av försöken är viktiga pusselbitar för att förstå hur de biologiska systemen fungerar i olika situationer. Detta är grunden för ALLA läkemedel, nya såväl som gamla. Det är sant att en inducerad sjukdomsmodell inte alltid svarar likadant på en behandling som patienter gör, men det beror mer på att man inte alltid vet precis hur ett sjukdomstillstånd tillkommit än på att djurens immunsystem skiljer sig från djuret människa.

Emma 2013-04-12

Djurförsök är inte bara av den plågsamma modellen där man droppar läskigheter i ögon, många tänker inte på att det även är djurförsök att titta på vilken mat fåglar väljer att äta, titta på vilken partner en fisk väljer, låta råttor välja väg i en labyrint osv. Med andra ord försök där djuren inte alls lider.

Anna 2013-04-12

Fel väg att gå. Det kan aldrig vara försvarbart att utnyttja djur på det sättet för mänsklig vinning när det finns alternativ till nästan allt. Djuren har inte valt att vara med i experimenten och har rätt till ett gott liv.

Emma 2013-04-11

Jag tycker djurförsök är vidrigt och oförsvarbart. Det är helt obegripligt att vi tillåter utnyttjande av andra individer för att vi själva ska känna oss säkra/hålla oss friska etc... För många tester finns djurfria alternativ och ändå så fortsätter man att utföra försök på djur, fruktansvärt!

jennie nilsson 2013-04-11

Väldigt stort lidande för djuren och de flesta försöken är av noll värde för oss människor. Testresultaten på djur kan betyda ngt helt annat för människor, finns bättre och mer tillförlitliga sätt att testa på utan att djur ska behöva lida. Ofta lever de under riktigt dåliga förhållanden, sverige testar ju fortfarande på apor, ganska ensamna om det i EU..Mycket stressrelaterade beteendestörningar ses hos djuren som lever under dessa förhållanden.
Kommentera