Fråga oss här!
Vi erbjuder

anders ekstrand 2013-01-11

Skog är något oerhört varierat från söder till norr. jag har min hemvisst ganska långt söder ut där boken möter granen. Vi har alltid påverkat skogen på olika sätt genom historien. I min trakt var skogarna skövlade till bete och vedbrand på slutet av 1800-talet och här har skogsfolk tredubblat arealen skog och mångdubblat virkesförrådet på100 år. Skogen har kommit tillbaka. Även för mig är skogen en stor källa till rekreation och jag är väldigt fötjust i att studera och betrakta den biologiska mångfalden. Självklart skall alla arter finnas i livskraftiga populationer Men här i söder ägs skogen av 100 000-tals privata ägare. Var och en sköter skogen på sitt sätt. Det skapar variation Precis som samhället bara har en begränsad rätt att styra hur människor inreder sina hem eller hur man äger en villa måste man respektera den enskildes rätt att äga skog och mark och att då i huvudsak bestämma själv hur den skall användas. Vad gäller klimatfrågan måste det bästa sättet att binda kol vara att bygga in det i hus och andra produkter av trä i korta eller längre kretslopp. Mitt timmerhus är byggt 1696 och det kolet kommer inte tillbaka till kretsloppet förrän huset brinner. Även urskogar brinner eller ruttnar upp förr eller senare