Fråga oss här!
Vi erbjuder

Ulla Fåhraeus 2013-01-10

Skogen är barndomsminnen, svamp- och bärplockning, skogen är det som fick mitt miljöintresse att vakna, skogen är naturkraft, skogens ekosystemtjänster fantastiska och behöver värderas högre. Jag tror på stora sammanhängande skogsområden med biologisk mångfald som en buffert mot en del av det som håller på att hända med vårt klot. Skydda skogsområden globalt och lokalt!