Fråga oss här!
Vi erbjuder

Kerstin Nilsson 2013-01-10

Skogen är mycket: Den kan ge de finaste naturupplevelser; växter , djur, ljus, skugga, ljud, tystnad. Skogen ger lä. Det är varmare i skogen än på öppen mark en blåsig dag. Skogen minskar behovet av energi. Skogen ger oss möjlighet att plocka svamp och bär. Enstaka kottar att ta hem som "prydnader" (jag vet att detta inte ingår i allemansrättten att ta kottar). Kanske nerfallna grenar med lavar på. Skogen ger bomöjligheter, föda och skydd för fåglar och däggdjur. I skogen kan vi människor få känna oss små (på ett positivt sätt) jämfört att vandra i en "höghusskog".