Fråga oss här!
Vi erbjuder

Ingela 2013-01-13

Sverige använder för stor del av skogarna för produktion. Framför allt i Norrland. Det har påverkat djurlivet negativt, t.ex. för lappugglan och vissa hackspettarter. Naturupplevelsen är oerhört viktig, men ännu viktigare är att visa respekt för det liv som är beroende av gamla träd/skogar.