Fråga oss här!
Vi erbjuder

Carina Mattila 2013-01-10

För mig som jobbar mycket i skogen är det stor skillnad på skog och skog. Tät ungskog är inget större nöje att befinna sig i. Produktionsskogar är visserligen avkopplande att befinna sig men den absolut finaste upplevelsen har jag i riktigt gamla skogar. Att vara i riktigt gammal skog är en lisa för själen för mig. Jag tycker att vi måste värna skogens betydelse för biologisk mångfald betydligt mer än vad vi gör idag.