Fråga oss här!
Vi erbjuder

Marie B 2013-06-28

Njae, jag tycker nog egentligen att ohälsotrenden råder över hälsotrenden. Motion och frukt förvisso men för att ha en hög hälsoprofil krävs mer helhetssyn. Det saknar jag på min arbetsplats. Försök görs men det går sakta och inte med särskilt hög ambition. I helhetsperspektiv ingår arbetssituation, utvecklingsmöjligheter, ledarskap, anpassning till familjeförhållanden etc anser jag.