Fråga oss här!
Vi erbjuder

PME 2013-09-19

tycker absolut att bensinpriset borde höjas till minst 25 kr/litern. Ta också bort skatteavdragen för bilresor och subventionerna till tjänstebilarna. Det är ju inte bara avgaserna som förstör vår luft utan också buller och all asfalt som ger en tråkig miljö. Om folk går/cyklar till sin arbetsplats/hållplats får de dessutom bättre hälsa. Priserna på kollektivtrafiken borde samtidigt sänkas kraftigt. Alla miljöbilspremier till bilar som går på fossila bränslen borde tas bort hur snåla de än är, annars får vi aldrig någon omställning till miljövänligare fordon.