Frågor & svar
Vi erbjuder

Kristoffer 2013-09-24

Jag föreslår att bensinskatten varierar som en funktion av hur tätbebyggt området kring den aktuella bensinstationen är. Dvs, Alla mackar får sin egen prissättning och bensinen blir dyr i större städer och billig på landet. Alla blir glada, även miljön.