Fråga oss här!
Vi erbjuder

Inga 2013-09-23

Det vore vansinne att höja priserna ännu mer. Det är redan nu alldeles för höga reskostnader. Alla har inte möjlighet att ta sig hemifrån med kollektivtrafik. Vad det gäller kollektivtrafiken så verkar deras biljettpriser följa alla höjningar av bensinpriset, även om de kör på biogas. Priserna för etanol ökar också i takt med bensinpriset. Skatten på fossila bränslen är redan idag fruktansvärt hög och måste ge betydande intäkter till statskassan. Det finns idag flera alternativ till fossila bränslen, men det saknas intresse att utveckla dem och släppa ut sådana bilar på marknaden. Vätgas är ett högintressant exempel. Men, om vätgasbilar kom ut på marknaden - vad händer då med statens ekonomi? Svar på Ekologens inlägg; matproduktionen måste ses i helhetsperspektiv. Köttproduktion i form at dikor är ekologiskt viktig och de ges ingen kraftig utfodring, men håller däremot landskapen öppna och ger livsrum åt många arter som annars dör ut. Mjölkproduktionen är mer intensiv, men även där går ungdjur och sinkor och betar ängs- och hagmarker. Det största boven vad gäller metangaser är risodlingarna, något som aldrig diskuteras.