Fråga oss här!
Vi erbjuder

Ekologen 2013-09-22

En höjning är nödvändig, på alla transporter, inte bara på bensindriven sådan, men den ska inte chockhöjas, men tas i gedigen takt. Dock bör man också, eller framför allt, höja skatt på köttprodukter, eftersom köttproduktionen i världen släpper ut mer växthusgaser än alla samlade transporter i världen (för siffror, se FN-rapporten "Livestocks Long Shadow). Den industrin är dessutom en av de mest miljöförstörande på andra områden och alla nivåer. Så lägg krutet där, höj långsamt priset på icke förnyelsebara transportdrivmedel, och kompensera genom att grönväxla så att miljövänliga drivmedel blir billigare, och kollektivtrafik blir gratis. Lägg en stor pott av pengarna till teknikforskning för förnyelsebara tekniker också.