Fråga oss här!
Vi erbjuder

CINUS 2013-09-19

Var f-n är skatten på flygbränsle ? Varför ska de rika, politiker m.m. inte stå för de enorma utsläpp som deras i många fall helt onödiga flygresor bidrar med till miljöbelastningen ?