Fråga oss här!
Vi erbjuder

Bengt 2013-09-19

Bilen är en livsnödvändighet för otroligt många människor- drastiska prisjusteringar kommer att få återverkningar v.g glesbygd, arbetsmöjligheter ,socialt samt ökade skillnader mellan individer p.ga ekonomiskt ställning. VARFÖR diskuteras aldrig flygets påverkan? Är det rimligt med tanke på miljöaspekter att förvänta sig att kunna flyga till Thailand 1-2 ggr/år för att bada?