Fråga oss här!
Vi erbjuder

Försök med svåra avvägningar

Stoppa djurförsök på apor vid KI, krävde Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd i Svenska dagbladet i februari. Argumentet var att apor liknar människor för mycket. Djurförsök är något som berör de flesta.

Publicerad: Uppdaterad:

"Apor är högt utvecklade djur med sinnesförnimmelser och förmågor som liknar människans egna. Därför är det inte moraliskt rätt att utnyttja dem", skrev artikelförfattarna från nämnden. Detta är också orsaken till varför aporna används: De liknar människor och kan därför antas ge bättre testresultat.

Helena Röcklinsberg är universitetslektor i djuretik vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Forskningen ska använda det djur som har lägst utvecklingsnivå, vilket är svårt att definiera. Då kommer istället sociologiska faktorer in. Det är svårare för allmänheten att acceptera tester på hundar än på råttor, säger hon.

Osäkra effekter

Det som avgör är inte intelligensnivån i sig. Däremot får man inte använda högre utvecklade djur än nödvändigt, varför forskarna ogärna använder primater. Det är också svårt att skapa en bra miljö för dem. Men vad menas med utvecklingsnivå?

– Det är lite luddigt. Lagstiftningen har tagit ställning till vilka djur som är kännande, men det finns ingen skala. På sistone har exempelvis frågan väckts om fisk är mindre utvecklad eller bara annorlunda utvecklad?

Försök på människor skulle ge snabbare och mer användbara resultat, men det är inget som ens tas upp till diskussion. Det är först när läkemedel ska testas som vanligt folk kommer in i bilden. Enligt organisationen Forska utan djurförsök används 2800 djur om dagen för djurförsök i Sverige. Ändå dras åtta av tio läkemedel tillbaka efter tester på människor eftersom djurtesterna inte kunnat förutse effekterna på människor.

– Det optimala vore förstås att forskningen skulle klara sig helt utan att använda djur. Men det finns ju forskning där man kan visa hur man fått fram vaccin och medicin genom att använda tester på djur. Om forskningen inte skulle visa sig ha någon sådan funktion skulle det inte vara motiverat, säger Helena Röcklinsberg.

Känslor spelar roll

Så länge den vetenskapliga vinsten anses tillräckligt stor fortsätter forskarna med försöken. Det finns också tester som användas för grundforskning. Exempel är när vi vill få reda på hur matsmältning eller hela djuret fungerar. Då går det knappast att byta ut djuret mot andra metoder, även om dessa är på frammarsch. Och trots alla vetenskapliga ambitioner går det inte att förneka att människors subjektiva bedömningar spelar in.

– Det är mycket känslor inblandade, både för och emot djurförsök, men det är lite tabu att tala om. Det finns lagkrav på att alltid använda alternativa djurfria metoder där det går. Den etiska frågan är om vi ska bedriva forskning som använder djur innan vi har hittat alternativa metoder, eller om det ska pågå parallellt? Och den praktiska, hur mycket resurser lägger vi på djurförsök respektive forskning för att ta fram alternativa metoder?

 

DJURFÖRSÖK I SVERIGE OCH EU

Sedan 1979 är det obligatoriskt med etisk prövning av djurförsök i Sverige. Det finns sju djurförsöksetiska nämnder som har sina sekretariat vid domstolar. Från och med i år finns också en central djurförsöksetisk nämnd som kan pröva genomförda djurförsök även i efterhand.

Vid årsskiftet började ett nytt EU-direktiv för ökat försöksdjursskydd gälla. Det innebär bland annat att medlemsländerna måste satsa en viss mängd pengar på att hitta alternativa försöksmetoder. Varje försöksdjursanläggning måste också ha ett djurskyddsorgan som ska jobba för djurens väl.

I mars blev det totalförbjudet i EU att sälja kosmetika och hygienprodukter som testats på djur. Förbudet gäller också varor som importerats.

 

ALTERNATIVA METODER

Genom att odla celler och vävnader kan man forska på mänskliga organ utan att någon levande varelse påverkas. Hudceller från vuxna kan fås att bli stamceller som sedan programmeras att bli den typ av cell som ska studeras.

Datormodeller där simuleringar och beräkningar kan göras blir ett allt bättre alternativ i takt med allt snabbare datorer.

Lägre stående organismer som jäst, alger och svampar kan ersätta djur. Mänskliga gener som bestämmer olika proteiner kan appliceras i bakterier. Då börjar bakterien tillverka det protein man är ute efter. Exempelvis görs insulin på det viset.

Källa: forskautandjurförsök.se

 

Svara på månadens fråga: Vad tycker du om djurförsök?

Emmeli Nilsson

Jobbar inte längre på Naturvetarna