Frågor & svar
Vi erbjuder

”Folk kan ha hinkvis med meriter men inte passa in”

Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg har fått nästan alla sina jobb på annons. Det gör honom ganska ovanlig på en arbetsmarknad där knappt en femtedel av alla tjänster tillsätts genom annonsering.

Publicerad: Uppdaterad:

Att gå genom vänner och bekanta, bli kontaktad direkt av arbetsgivaren eller själv höra av sig till arbetsgivaren är de dominerande rekryteringskanalerna, visar SCB:s statistik. 69 procent av de nyanställda 2009 fick sitt jobb den vägen. Bara 19 procent fick jobb genom att söka en utannonserad tjänst.                             

Kontakter och nätverk har alltid spelat stor roll på arbetsmarknaden tror Gunnar Wetterberg, även om just nätverksbegreppet inte fanns förr.Gunnar Wetterberg. Foto: Kalle Assbring

Ska inte kompetensen väga tyngre än vem man känner?

– Meriter borde väga tyngre. Det är bra med så stor transparens och så mycket konkurrens som möjligt, det ger störst chans till största mängd sökande och rimligen bäst resultat för arbetsgivaren. Att få till öppnare rekryteringsprocesser är en fråga för de lokala facken. Det ligger i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att ha transparenta processer.

Varför går arbetsgivare ofta genom kontakter?

– Folk kan ha hinkvis med formella meriter men ändå inte passa in. Jag kan förstå dem som av praktiska skäl inte annonserar ut lediga tjänster. Det är dyrt och rekryteringsprocessen tar tid. Gäller det rutinartade arbetsuppgifter eller kortare anställningar, då kanske det räcker med någon som är tillräckligt bra.

Och jag kan förstå att om man sett en människa tidigare så anställer man hellre den än någon helt okänd.

Hur ser du på att facken uppmuntrar medlemmarna att nätverka för att få jobb?

– Facken måste råda sina medlemmar det som är praktiskt och ger resultat. Alltså, inte bara söka via förmedlingen och annonser, utan också utnyttja de nätverk man har.

Vi ska verka för det bästa, men ge råd som tar hänsyn till hur verkligheten ser ut.

Tror du att exempelvis unga, kvinnor och invandrare kan missgynnas på arbetsmarknaden av att de inte har ”rätt” kontaktnät?

– Många unga och kvinnor har alldeles utmärkta kontakter. Det enda området där det är konstigt är vid tillsättningen av chefer i näringslivet. Men generellt sett är problemet störst för invandrare.

 

 Svara på månadens fråga: Hur fick du ditt jobb?

Emmeli Nilsson

Jobbar inte längre på Naturvetarna