Fråga oss här!
Vi erbjuder

Djurförsök är ofta enda vägen

I senaste numret av Naturvetare skrev vi om de etiska dilemman som finns runt djurförsök. Några reagerade på att artikeln var vinklad.
– Det finns en stor nytta med djurförsök och jag känner mig trygg med den prövning som sker i de etiska nämnderna, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Djurförsök är en fråga som berör. Det visar alla kommentarer på Månadens fråga i förra numret av Naturvetare. Meningarna går isär om avvägningen mellan djurs utsatthet och att utveckla nya läkemedel för människor.

I anslutning till Månadens fråga fanns en artikeln med rubriken: "Försök med svåra avvägningar". Flera medlemmar reagerade på artikeln, som de menar är allt för kritisk till djurförsök.

För hälsan

Artikeln tog avstamp i att tre ledamöter i Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd gick emot sin egen nämnd och ville stoppa försök med apor, eftersom de har likheter med människor. I artikeln gavs intrycket att hela nämnden vill stoppa djurförsök med apor, men så var inte fallet. Vi beklagar den missen.

Det i sin tur väckte frågor om Naturvetarna har samma uppfattning. Så är det förstås inte. Naturvetarnas ordförande Ivar de la Cruz har själv ett förflutet i läkemedelsbranschen.

– Det är viktigt för hälsan och läkemedelsutvecklingen att man tillåter sig att använda djurförsök. I många fall är det helt nödvändigt när nya läkemedel tas fram.

Bästa omvårdnad

Ivar de la Cruz är noga med att djuren får den bästa omvårdnaden och att de inte utnyttjas på fel sätt. Han påminner om att varje djurförsök prövas ordentligt i etiska nämnder, som representerar olika intressen i samhället.

– Jag känner mig trygg med prövningen i de etiska nämnderna. Därmed inte sagt att vi ska stänga dörren till alternativ. Det finns en vilja att hitta alternativ till djurförsök, men kom ihåg att djurförsök ofta är enda vägen när läkemedel mot till exempel cancer utvecklas.

Förbud mot kosmetiskatester

Han är nöjd med att kosmetiskatester på djur är förbjudna i hela EU sedan 2009. Fem år tidigare förbjöds det i Sverige.

– I den branschen har det skett en självsanering. "Ej testat på djur" har blivit ett försäljningsargument.

Etiska nämnder granskar djurförsök

Enligt lag ska alla djurförsök som ska användas i vetenskapligt syfte prövas av en etisk nämnd. Ungefär 1700 ansökningar per år hanterar landets sju djurförsöksetiska nämnder. Lagen gäller försök på ryggradsdjur.

Runt 95 procent av ansökningarna får klartecken, men vägen dit är ingen gräddfil. Det krävs omfattande dokumentation av upplägg, syfte, nytta och eventuellt lidande djuren förväntas utstå.

I nämnderna sitter:

- två jurister (ordförande och vice ordförande)

- sex forskare och djurtekniker

- sex lekmän som representerar politiska partier samt djurskyddsorganisationer

Källa: djurforsok.info

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Lars Dahlbom 2013-05-22

Jag tycker inte att artikeln var alltför kritisk mot djurförsök. Snarare tvärtom.
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies